تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

مخالفت شماری از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری با تأخیر انتخابات

اعضای کمیسیون مستقل انتخابات، سه‌هفته پس از آغاز به کارشان، فیصله کرده‌اند که انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده را به روز ششم ماه میزان برگزار نمایند.

این برای بار دوم است که برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری به تأخیر می‌افتند؛ نخست قرار بود این انتخابات به تاریخ ۳۱حمل سال ۱۳۹۸ برگزار شود اما پس از آن، این انتخابات به ۲۹ماه میزان همین سال تأخیر افتاد.

شماری از نامزدان انتخابات ریاست‎جمهوری، تأخیر در برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری را پذیرفتنی نمی‌دانند و می‌گویند که کمیسیون مستقل انتخابات دربارۀ تأخیر در برگزاری این انتخابات با آنان مشوره نکرده‌است.

قادرشاه، سخن‌گوی ستاد انتخاباتی محمد حنیف اتمر، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری در این باره گفت: «یک بار دیگر تاریخ برگزاری انتخابات تأخیر شد. این بار هم با ماهیچ مشوره نشده‌است و معلوم می‌شود که حکومت وقت‌کُشی می‌کند و برای ادامۀ قدرت بهانه جویی می‌کند که برای ما قابل قبول نیست.»

همزمان با این، رییس‌جمهور غنی که در انتخابات ریاست‌جمهوری نامزد است نیز هنگام سخنرانی‌ امروزش در مزارشریف، هرچند تأخیر در برگزاری انتخابات را موجه دانست، اما به کمیسیون انتخابات هشدار داد که بار دیگر به تأخیراندازی انتخابات ریاست‌جمهوری قابل قبول نیست.

در همین حال، نهادهای ناظر بر روند انتخابات آماده سازی بودجه را چالش مهم در برابر برگزاری این انتخابات می‌دانند.

یوسف رشید، رییس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانۀ افغانستان بیان داشت: «حالا باید حمایت مالی روند انتخابات صورت بگیرد، بودجه در اختیار کمیسیون قرار بگیرد به خصوص در قسمت ثبت نام‌های رآی‌دهنده‌گان که هم وقت می‌خواهد و هم پول.»

اما، کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که اکنون برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری شوراهای ولسوالی‌ها، شورای ولایتی و انتخابات مجلس نماینده‌گان درغزنی، زمان در اختیار دارند و به‌زودی طرح بودجۀ این انتخابات‌ها را آماده خواهند ساخت.

محمد عبدالله، عضو کمیسیون انتخابات می‌گوید که به روز اول ماه ثور ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان آغاز خواهد شد: «این تأخیر تقویم نبود بل تعیین تاریخ انتخابات ریاست‌جمهوری، شوراهای ولایتی و انتخابات مجلس نماینده‌گان غزنی بود که بربنیاد ماده نزده تعدیل قانون انتخابات این تصمیم را گرفت. ما به خاطری شش میزان را انتخاب کردیم که زمان پیدا کردیم تا برای انتخابات اگر به دور دوم هم برود زمان برای آماده‌گی داشته باشیم.»

بربنیاد قانون تعدیل شدۀ انتخابات، کمیسیون مستقل انتخابات باید روند ثبت نام‌های رأی‌دهنده‌گان را به‌گونۀ بایومتریک به پیش ببرد و نتایج این انتخابات را نیز با دستگاه‌های بایومتریک شمارش و اعلام کند.

مخالفت شماری از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری با تأخیر انتخابات

این برای بار دوم است که برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری به تأخیر می‌افتند.

Thumbnail

اعضای کمیسیون مستقل انتخابات، سه‌هفته پس از آغاز به کارشان، فیصله کرده‌اند که انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده را به روز ششم ماه میزان برگزار نمایند.

این برای بار دوم است که برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری به تأخیر می‌افتند؛ نخست قرار بود این انتخابات به تاریخ ۳۱حمل سال ۱۳۹۸ برگزار شود اما پس از آن، این انتخابات به ۲۹ماه میزان همین سال تأخیر افتاد.

شماری از نامزدان انتخابات ریاست‎جمهوری، تأخیر در برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری را پذیرفتنی نمی‌دانند و می‌گویند که کمیسیون مستقل انتخابات دربارۀ تأخیر در برگزاری این انتخابات با آنان مشوره نکرده‌است.

قادرشاه، سخن‌گوی ستاد انتخاباتی محمد حنیف اتمر، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری در این باره گفت: «یک بار دیگر تاریخ برگزاری انتخابات تأخیر شد. این بار هم با ماهیچ مشوره نشده‌است و معلوم می‌شود که حکومت وقت‌کُشی می‌کند و برای ادامۀ قدرت بهانه جویی می‌کند که برای ما قابل قبول نیست.»

همزمان با این، رییس‌جمهور غنی که در انتخابات ریاست‌جمهوری نامزد است نیز هنگام سخنرانی‌ امروزش در مزارشریف، هرچند تأخیر در برگزاری انتخابات را موجه دانست، اما به کمیسیون انتخابات هشدار داد که بار دیگر به تأخیراندازی انتخابات ریاست‌جمهوری قابل قبول نیست.

در همین حال، نهادهای ناظر بر روند انتخابات آماده سازی بودجه را چالش مهم در برابر برگزاری این انتخابات می‌دانند.

یوسف رشید، رییس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانۀ افغانستان بیان داشت: «حالا باید حمایت مالی روند انتخابات صورت بگیرد، بودجه در اختیار کمیسیون قرار بگیرد به خصوص در قسمت ثبت نام‌های رآی‌دهنده‌گان که هم وقت می‌خواهد و هم پول.»

اما، کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که اکنون برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری شوراهای ولسوالی‌ها، شورای ولایتی و انتخابات مجلس نماینده‌گان درغزنی، زمان در اختیار دارند و به‌زودی طرح بودجۀ این انتخابات‌ها را آماده خواهند ساخت.

محمد عبدالله، عضو کمیسیون انتخابات می‌گوید که به روز اول ماه ثور ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان آغاز خواهد شد: «این تأخیر تقویم نبود بل تعیین تاریخ انتخابات ریاست‌جمهوری، شوراهای ولایتی و انتخابات مجلس نماینده‌گان غزنی بود که بربنیاد ماده نزده تعدیل قانون انتخابات این تصمیم را گرفت. ما به خاطری شش میزان را انتخاب کردیم که زمان پیدا کردیم تا برای انتخابات اگر به دور دوم هم برود زمان برای آماده‌گی داشته باشیم.»

بربنیاد قانون تعدیل شدۀ انتخابات، کمیسیون مستقل انتخابات باید روند ثبت نام‌های رأی‌دهنده‌گان را به‌گونۀ بایومتریک به پیش ببرد و نتایج این انتخابات را نیز با دستگاه‌های بایومتریک شمارش و اعلام کند.

هم‌رسانی کنید