تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
انتخابات ۹۸

مقام‌ها: بیشترین شکایت‌های انتخاباتی از تیم عبدالله و غنی استند

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی روز سه‌شنبه (۲۶سنبله) با مقام‌های محلی هرات در یک نشست خبری می‌گویند که در جریان پیکارهای انتخاباتی نامزدان انتخابات ریاست‎جمهوری در کشور، ۶۶ شکایت را ثبت کرده‌است.

مسؤولان این کمیسیون می‌گویند که بیشتر شکایت‌ها در کابل به ثبت رسیده‌اند.

زهره بیان شینواری، رییس کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید که شماری افراد دولتی در کارزارهای تمام تیم‌های انتخاباتی شرکت دارند.

او افزود:" در تمام افغانستان در زمان کمپاین‌های انتخاباتی ۶۰ شکایت ثبت شده‌اند که چهار شکایت مربوط هرات می‌شود. از این میان به هشت شکایت رسیده‌گی شده‌است و با تمام نامزدان به گونه‌یی یکسان برخورد می‌کنیم.

بیش از ۶۰ درصد این شکایت‌ها مربوط به تیم عبدالله عبدالله رییس اجراییه و اشرف غنی، رییس‌جمهور است.

محمد قاسم الیاسی، منشی کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی در این باره می‌گوید: "از مجموع ۹۵ درصد شکایت‌ها ۶۰ تا ۶۵ درصد البته در کابل و در ولایت‌های متفاوت است که مربوط به تیم دولت ساز و تیم ثبات و همگرایی است."

در جریان کارزارهای انتخاباتی، چهار شکایت در ولایت هرات ثبت شده‌اند.

مقام‌های محلی هرات تأکید می‌کنند با افرادی که در تخلف‌های انتخاباتی دست داشته باشند، جدی برخورد می‌شود.

عبدالقیوم رحیمی، والی هرات می‌گوید: "در صورتی که تخلف صورت بگیرد و کمیسیون فیصله بکند، سارنوالی است و با متخلفان برخورد می‌کند."

از مجموع ۶۶ شکایت انتخاباتی، ۳۶ شکایت در کابل، چهار شکایت در هرات، چهار شکایت در کندهار، پنج شکایت در تخار و شکایت‌های دیگر در برخی ولایت‌های دیگر به ثبت رسیده‌اند.

انتخابات ۹۸

مقام‌ها: بیشترین شکایت‌های انتخاباتی از تیم عبدالله و غنی استند

مسؤولان می‌گویند که ۹۵درصد شکایت‌های ثبت شده مربوط به پنج تکت انتخاباتی که بیشترین پیکار را داشته‌اند، می‌باشند.

Thumbnail

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی روز سه‌شنبه (۲۶سنبله) با مقام‌های محلی هرات در یک نشست خبری می‌گویند که در جریان پیکارهای انتخاباتی نامزدان انتخابات ریاست‎جمهوری در کشور، ۶۶ شکایت را ثبت کرده‌است.

مسؤولان این کمیسیون می‌گویند که بیشتر شکایت‌ها در کابل به ثبت رسیده‌اند.

زهره بیان شینواری، رییس کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید که شماری افراد دولتی در کارزارهای تمام تیم‌های انتخاباتی شرکت دارند.

او افزود:" در تمام افغانستان در زمان کمپاین‌های انتخاباتی ۶۰ شکایت ثبت شده‌اند که چهار شکایت مربوط هرات می‌شود. از این میان به هشت شکایت رسیده‌گی شده‌است و با تمام نامزدان به گونه‌یی یکسان برخورد می‌کنیم.

بیش از ۶۰ درصد این شکایت‌ها مربوط به تیم عبدالله عبدالله رییس اجراییه و اشرف غنی، رییس‌جمهور است.

محمد قاسم الیاسی، منشی کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی در این باره می‌گوید: "از مجموع ۹۵ درصد شکایت‌ها ۶۰ تا ۶۵ درصد البته در کابل و در ولایت‌های متفاوت است که مربوط به تیم دولت ساز و تیم ثبات و همگرایی است."

در جریان کارزارهای انتخاباتی، چهار شکایت در ولایت هرات ثبت شده‌اند.

مقام‌های محلی هرات تأکید می‌کنند با افرادی که در تخلف‌های انتخاباتی دست داشته باشند، جدی برخورد می‌شود.

عبدالقیوم رحیمی، والی هرات می‌گوید: "در صورتی که تخلف صورت بگیرد و کمیسیون فیصله بکند، سارنوالی است و با متخلفان برخورد می‌کند."

از مجموع ۶۶ شکایت انتخاباتی، ۳۶ شکایت در کابل، چهار شکایت در هرات، چهار شکایت در کندهار، پنج شکایت در تخار و شکایت‌های دیگر در برخی ولایت‌های دیگر به ثبت رسیده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره