تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

منابع: اعضای رهبری کمیسیون روی اعلام نتایج انتخابات اختلاف دارند

منابعی در کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گویند که اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات دربارۀ اعلام نتایج قسمی ویا نتایج نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری با هم مخالفت دارند و تاکنون دربارۀ اعلام این نتایج به توافق نرسیده‌اند.

روز گذشته، این کمیسیون از احتمال اعلام نتایج نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری به روز چهارشنبه (۲۰قوس)  خبر داده بود.

اما منابعی، به طلوع‌نیوز می‌گویند که علت تآخیر در اعلام نتایج انتخابات این است که تاکنون اعضای کمیسیون به یک توافق نرسیده‌اند تا نتایج قسمی شماری از ولایت‌ها را اعلام کند و یا نتایج نخستین از تمامی ولایت‌ها را.

محمد عبدالله، عضو کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که بربنیاد قانون، کمیسیون مستقل انتخابات نمی‌تواند نتایج نخستین را پیش از گردآوری نتایج آرای تمامی ولایت‌ها اعلام کند: «ما نتیجۀ ابتدایی را اعلام کرده نمی‌توانیم مطابق جزء ۱۹مادۀ چهار قانون. فلهذا محلات باقی مانده که پاک است، بدون دردسر است - از دید ما البته، آن محلات را فاینل کرده اجزای آن را تحلیل کرده هرچه عاجل همین لحظه روی میز کارما است.»

اما، عبدالله عبدالله نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری در صفحۀ فیس بوکش نگاشته‌است که اعلام هرگونه نتایج پیش از رسیده‌گی به شکایت‌ها در این باره برای آنان پذیرفتنی نخواهد بود: در صورتی‌که کمیسیون انتخابات نتایج ابتدائی را بدون رسیده‌گی به خواست‌های قانونی تیم‌های انتخاباتی اعلان کند، اعلان کمیسیون برای ما قابل قبول نبوده و در برابر آن بی‌تفاوت نخواهیم ماند.»

رحمت‌الله نبیل، نامزد دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری نیز از پیامدهای چنین تصمیم کمیسیون انتخابات هشدار می‌دهد: «تأثیرات این مستقیم بالای حکومت برآمده از تقلب که ما فعلأ هم حکومت ضعیفی داشتیم حکومت وحدت ملی، حکومت ضعیف‌تر خواهیم داشتیم که هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد.»

کمیسیون مستقل انتخابات در حدود هفت هزار محل رأی دهی را در بیست و هفت ولایت بازشماری کرده‌است، اما شماری از نامزدان انتخابات در مخالفت با این بازشماری، مانع این روند در هفت ولایت شده‌اند.

منابع: اعضای رهبری کمیسیون روی اعلام نتایج انتخابات اختلاف دارند

انتخابات ریاست‌جمهوری به تاریخ ششم ماه میزان برگزار شد و حالا که نزدیک به سه ماه از این زمان می‌گذرد، خبری از نتایج این انتخابات نیست.

تصویر بندانگشتی

منابعی در کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گویند که اعضای رهبری کمیسیون مستقل انتخابات دربارۀ اعلام نتایج قسمی ویا نتایج نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری با هم مخالفت دارند و تاکنون دربارۀ اعلام این نتایج به توافق نرسیده‌اند.

روز گذشته، این کمیسیون از احتمال اعلام نتایج نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری به روز چهارشنبه (۲۰قوس)  خبر داده بود.

اما منابعی، به طلوع‌نیوز می‌گویند که علت تآخیر در اعلام نتایج انتخابات این است که تاکنون اعضای کمیسیون به یک توافق نرسیده‌اند تا نتایج قسمی شماری از ولایت‌ها را اعلام کند و یا نتایج نخستین از تمامی ولایت‌ها را.

محمد عبدالله، عضو کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که بربنیاد قانون، کمیسیون مستقل انتخابات نمی‌تواند نتایج نخستین را پیش از گردآوری نتایج آرای تمامی ولایت‌ها اعلام کند: «ما نتیجۀ ابتدایی را اعلام کرده نمی‌توانیم مطابق جزء ۱۹مادۀ چهار قانون. فلهذا محلات باقی مانده که پاک است، بدون دردسر است - از دید ما البته، آن محلات را فاینل کرده اجزای آن را تحلیل کرده هرچه عاجل همین لحظه روی میز کارما است.»

اما، عبدالله عبدالله نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری در صفحۀ فیس بوکش نگاشته‌است که اعلام هرگونه نتایج پیش از رسیده‌گی به شکایت‌ها در این باره برای آنان پذیرفتنی نخواهد بود: در صورتی‌که کمیسیون انتخابات نتایج ابتدائی را بدون رسیده‌گی به خواست‌های قانونی تیم‌های انتخاباتی اعلان کند، اعلان کمیسیون برای ما قابل قبول نبوده و در برابر آن بی‌تفاوت نخواهیم ماند.»

رحمت‌الله نبیل، نامزد دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری نیز از پیامدهای چنین تصمیم کمیسیون انتخابات هشدار می‌دهد: «تأثیرات این مستقیم بالای حکومت برآمده از تقلب که ما فعلأ هم حکومت ضعیفی داشتیم حکومت وحدت ملی، حکومت ضعیف‌تر خواهیم داشتیم که هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد.»

کمیسیون مستقل انتخابات در حدود هفت هزار محل رأی دهی را در بیست و هفت ولایت بازشماری کرده‌است، اما شماری از نامزدان انتخابات در مخالفت با این بازشماری، مانع این روند در هفت ولایت شده‌اند.

هم‌رسانی کنید