تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نامزدان: ابهام درصلح برگزاری انتخابات را باتردید روبه‌رو کرده‌است

در آستانۀ برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، شماری از نامزدان این انتخابات می‌گویند که باور ندارد که این انتخابات در تاریخ تعیین شدۀ آن برگزار شود.

قرار است انتخابات ریاست‌جمهوری به تاریخ ششم ماه میزان برگزار شود؛ اما نامزدان می‌گویند که همزمان شدن تلاش‌های صلح و آماده‌گی انتخابات، بی اعتمادی‌ها را نسبت به برگزاری انتخابات در زمان مشخص شده بیشتر کرده‌است.

شیدا محمد ابدالی، یکی از این نامزدان گفت: «آن تعهدات کامل موجود نیست که به واقعیت انتخابات در ششم ماه میزان برگزار می‌شود یا نه. همزمان روند صلح و توقعی که پیش از این وجود داشت که این روند پیش از انتخابات به پایان می‌رسد، هنوز معلوم نیست. حالت مبهمی‌که میان این دو پروسه اکنون موجود است، باورمندی مردم به روند انتخابات را کم می‌کند.»

نور رحمان لیوال، نامزد دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری نیز افزود: «حکومت، کمیسیون انتخابات اراده ندارند که انتخابات را به تاریخ ششم ماه میزان برگزار کنند.»

پشتر، شماری از این نامزدان انتخابات ریاست‌‌جمهوری، رییس‌جمهور و رییس‌اجراییه را متهم کرده بودند که از تلاش‌های صلح برای مهندسی انتخابات کار می‌گیرند.

در انتخابات ریاست‌جمهوری، هژده تن به شمول رییس‌جمهور و رییس‌اجراییه خودشان را نامزد کرده‌اند. بسیاری از این نامزدان، رییس‌جمهور و رییس‌اجراییه متهم می‌سازند که از امکانات دولتی برای کارزارهای پیش از وقت انتخاباتی کار می‌گیرند.

در همین پیوند، امروز ادارۀ ارگان‌ها محلی، اعلام کرد که تقرری‌ها و استخدام‌ها در حکومت تا ختم انتخابات ریاست‌جمهوری، متوقف شده‌است.   
نورالحق علومی، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری بیان داشت: «یکی از دلایلی که جلو انتخابات همه‌گانی را می‌‎گیرد، مسایل امنیت است... به این شکل، می‌بینیم که انتخابات به چالش کشیده می‌شود.»

دستۀ انتخاباتی صلح و عدالت به هبری گلبدین حکمتیار نیز از بی‌باوری به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سخن می‌زند. اما می‌گوید که اگر گفت‌وگوهای صلح پیش از برگزای انتخابات به نتیجه برسد، بهتر است که انتخابات با تأخیر برگزار شود.

همایون جریر، عضو شورای رهبری حزب اسلامی گلبدین حکمتیار اظهار داشت: «مذاکرات صلح به جاهای اساسی رسیده و ما برای انتخابات آماده‌ایم، مطمین استیم که در انتخابات پیروز خواهیم شد و اگر صلح بسیار کارش جدی شود و مطمین باشیم که مقدمات کار صلح آماده شده، ما ترجیح می‌دهیم که اول صلح داشته باشیم و بعد در فضای صلح به انتخابات برویم.»

با این همه، کمیسیون مستقل انتخابات از آماده‌گی‌های کامل برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سخن می‌زند. خوا علم نورستانی، رییس کمیسیون مستقل انتخابات در یک نشست خبری، امروز در کابل گفت که کمیسیون‌های انتخابات تمامی آماده‌گی‌ها را برای برگزاری انتخابات شفاف روی دست دارند.

در همین حال، صدیق صدیقی  سخن‌گوی رییس‌جمهور نیز می‌گوید که حکومت هم برای برگزاری انتخابات و گفت‌وگوهای صلح ارادۀ جدی دارد: «خواست اکثریت مردم افغانستان این است که انتخابات برگزار شود و حکومت افغانستان نمی‌تواند در برابر خواست مردم قرار بگیرد، لهذا موجودیت شک و تردید میان کاندیدان محترم به باور ما پیش از وقت است.»

بربنیاد قانون اساسی، انتخابات ریاست‌جمهوری باید در ماه جوزای امسال برگزار می‌شد اما این انتخابات تاکنون دوبار به تأخیر افتاده است.

نامزدان: ابهام درصلح برگزاری انتخابات را باتردید روبه‌رو کرده‌است

بربنیاد قانون اساسی، انتخابات ریاست‌جمهوری باید در ماه جوزای امسال برگزار می‌شد اما این انتخابات تاکنون دوبار به تأخیر افتاده است.

Thumbnail

در آستانۀ برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، شماری از نامزدان این انتخابات می‌گویند که باور ندارد که این انتخابات در تاریخ تعیین شدۀ آن برگزار شود.

قرار است انتخابات ریاست‌جمهوری به تاریخ ششم ماه میزان برگزار شود؛ اما نامزدان می‌گویند که همزمان شدن تلاش‌های صلح و آماده‌گی انتخابات، بی اعتمادی‌ها را نسبت به برگزاری انتخابات در زمان مشخص شده بیشتر کرده‌است.

شیدا محمد ابدالی، یکی از این نامزدان گفت: «آن تعهدات کامل موجود نیست که به واقعیت انتخابات در ششم ماه میزان برگزار می‌شود یا نه. همزمان روند صلح و توقعی که پیش از این وجود داشت که این روند پیش از انتخابات به پایان می‌رسد، هنوز معلوم نیست. حالت مبهمی‌که میان این دو پروسه اکنون موجود است، باورمندی مردم به روند انتخابات را کم می‌کند.»

نور رحمان لیوال، نامزد دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری نیز افزود: «حکومت، کمیسیون انتخابات اراده ندارند که انتخابات را به تاریخ ششم ماه میزان برگزار کنند.»

پشتر، شماری از این نامزدان انتخابات ریاست‌‌جمهوری، رییس‌جمهور و رییس‌اجراییه را متهم کرده بودند که از تلاش‌های صلح برای مهندسی انتخابات کار می‌گیرند.

در انتخابات ریاست‌جمهوری، هژده تن به شمول رییس‌جمهور و رییس‌اجراییه خودشان را نامزد کرده‌اند. بسیاری از این نامزدان، رییس‌جمهور و رییس‌اجراییه متهم می‌سازند که از امکانات دولتی برای کارزارهای پیش از وقت انتخاباتی کار می‌گیرند.

در همین پیوند، امروز ادارۀ ارگان‌ها محلی، اعلام کرد که تقرری‌ها و استخدام‌ها در حکومت تا ختم انتخابات ریاست‌جمهوری، متوقف شده‌است.   
نورالحق علومی، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری بیان داشت: «یکی از دلایلی که جلو انتخابات همه‌گانی را می‌‎گیرد، مسایل امنیت است... به این شکل، می‌بینیم که انتخابات به چالش کشیده می‌شود.»

دستۀ انتخاباتی صلح و عدالت به هبری گلبدین حکمتیار نیز از بی‌باوری به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سخن می‌زند. اما می‌گوید که اگر گفت‌وگوهای صلح پیش از برگزای انتخابات به نتیجه برسد، بهتر است که انتخابات با تأخیر برگزار شود.

همایون جریر، عضو شورای رهبری حزب اسلامی گلبدین حکمتیار اظهار داشت: «مذاکرات صلح به جاهای اساسی رسیده و ما برای انتخابات آماده‌ایم، مطمین استیم که در انتخابات پیروز خواهیم شد و اگر صلح بسیار کارش جدی شود و مطمین باشیم که مقدمات کار صلح آماده شده، ما ترجیح می‌دهیم که اول صلح داشته باشیم و بعد در فضای صلح به انتخابات برویم.»

با این همه، کمیسیون مستقل انتخابات از آماده‌گی‌های کامل برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری سخن می‌زند. خوا علم نورستانی، رییس کمیسیون مستقل انتخابات در یک نشست خبری، امروز در کابل گفت که کمیسیون‌های انتخابات تمامی آماده‌گی‌ها را برای برگزاری انتخابات شفاف روی دست دارند.

در همین حال، صدیق صدیقی  سخن‌گوی رییس‌جمهور نیز می‌گوید که حکومت هم برای برگزاری انتخابات و گفت‌وگوهای صلح ارادۀ جدی دارد: «خواست اکثریت مردم افغانستان این است که انتخابات برگزار شود و حکومت افغانستان نمی‌تواند در برابر خواست مردم قرار بگیرد، لهذا موجودیت شک و تردید میان کاندیدان محترم به باور ما پیش از وقت است.»

بربنیاد قانون اساسی، انتخابات ریاست‌جمهوری باید در ماه جوزای امسال برگزار می‌شد اما این انتخابات تاکنون دوبار به تأخیر افتاده است.

هم‌رسانی کنید