تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نشست کمیسیون‌ها و دسته‌های انتخاباتی بی‌نتیجه پایان یافت

نشست کمیسیون‌های انتخاباتی با دسته‌های انتخاباتی، نماینده‌گان احزاب و نهادهای ناظر انتخاباتی که امروز (جمعه، ۲۲قوس) برای رسیده‌گی به چالش‌های انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شده بود بی‌نتیجه پایان یافت.

در این نشست، شماری از نماینده‌گان دسته‌های انتخاباتی، اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی را به ناتوانی، جانب‌داری و نیز آگاهی نداشتن از روند انتخابات متهم ساختند.

به گفتۀ این نماینده‌گان دسته‌های انتخاباتی، کمیسیون‌های انتخاباتی به علت همه‌گانی نساختن نام‌های کسانی که در روند انتخابات در حدود یک ملیون رأی را تقلب کرده‌اند، جانب‌داری کرده‌اند.

اما کمیسیون انتخابات، می‌گوید که در حدود ۱۳هزار تن را به علت تخلف‌های انتخاباتی به کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی معرفی کرده‌است.

نقیب‌الله نقی، معاون دوم دستۀ انتخاباتی گلبدین حکمتیار بیان داشت: «یافته‌های نهادها و ناظران ملی و بین‌المللی و مشاهدین نشان می‌دهد که در این مراکز و محلاتی که بازشماری شده، کلان ترین تقلبات و جرایم انتخاباتی مشاهد گردیده است.»

مطیع‌الله ابراهیم‌زی، نمایندۀ دستۀ انتخاباتی رحمت‌الله نبیل نیز افزود: «شما مگر ندیدید که در جریان کمپاین‌های انتخاباتی، قانون اساسی نقض شد؟ مادۀ صریح قانون اساسی نقض شده توسط یک شخص چرا او را از لیست نمی‌کنید حذف.»

این انتقادها، با واکنش تند و درگیری لفظی رییس کمیسیون مستقل انتخابات با برخی از نماینده‌گان دسته‌های انتخاباتی روبه‌رو شد.

حوا علم نورستانی، رییس کمیسیون مستقل انتخابات مطیع‌الله ابراهیم‌زی را به عقده گشایی و دستۀ انتخاباتی عبدالله عبدالله را به گروگان گیری روند انتخابات متهم کرد.

نورستانی، تأکید کرد که نتایج نخستین انتخابات را به‌زودی اعلام خواهند کرد – کاری‌که از سوی یکی دیگر از اعضای کمیسیون مستقل انتخابات خلاف قانون دانسته می‌شود.

بانو نورستانی در این نشست گفت: «این‌جا ما توهین می‌شویم. فلانی آرا را نمی‌فهمد، مطیع‌الله خان برای من گفت که مرا رییس آی تی انتخابات کن و از من حمایت کن.»

عصمت‌الله مل، معاون کمیسیون مستقل انتخابات نیز بیان داشت: «هم نتایج قسمی و هم نتایج ابتدایی را اعلان می‌کنیم هرکسی که با ما مشکل دارد آن قانون و آن هم اصول آن هم محبس و آنهم....»

نورالرحمان اخلاقی، مسؤول بخش فنی دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله هم اظهار داشت: «شاید یک کسی از یک تاریک خانه‌یی از پشت یک دیواری یک نتیجه‌یی را اعلان بکند، اما به اطمینان کامل می‌گویم که هیچ حکومت تقلبی در افغانستان دیگر حاکم شده نمی‌تواند.»

در این میان، دستۀ انتخاباتی عبدالله عبدالله و نیز شماری دیگر از دسته‌‎های انتخاباتی اعلام هرگونه نتایج را پیش از روشن شدن به گفته آنان در حدود ۳۰۰هزار رأی تقلبی نادرست می‌دانند، اما دستۀ انتخاباتی اشرف غنی و نیز شماری از نماینده‌گان احزاب بر اعلام نتایج نخستین انتخابات تأکید می‌ورزند.

اسدالله سعادتی، معاون دوم دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله گفت: «هفت رقم معلومات در این‌جا است؛ قانون تان، طرزالعمل تان می‌گوید که اگر این آمار با هم نخواند می‌رود به تفتیش شما که فیصله نکردید که برود به تفتیش.»

عمر داوودزی، عضو دسته انتخاباتی اشرف غنی نیز بیان داشت: «راه حل ... همین است که کمیسیون‌ها را به کار شان بگذارید و الی کمیسیون‌ها مجبور می‌شوند و ما حق داریم که برای شان بگویم که نتیجه را زود اعلان کن.»

این همه در حالی است که منابع می‌گویند که رییس‌ کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم اعلام نتایج نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری را امضا کرده‌است و منتظر امضای اعضای دیگر کمیسیون است.

نشست کمیسیون‌ها و دسته‌های انتخاباتی بی‌نتیجه پایان یافت

هفتۀ پیش نیز کمیسیون مستقل انتخابات و دسته‌های انتخاباتی و نیز احزاب سیاسی، نشستی را برای رسیده‌گی به چالش‌های انتخاباتی برگزار کرد که بی‌نتیجه پایان یافت.

تصویر بندانگشتی

نشست کمیسیون‌های انتخاباتی با دسته‌های انتخاباتی، نماینده‌گان احزاب و نهادهای ناظر انتخاباتی که امروز (جمعه، ۲۲قوس) برای رسیده‌گی به چالش‌های انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شده بود بی‌نتیجه پایان یافت.

در این نشست، شماری از نماینده‌گان دسته‌های انتخاباتی، اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی را به ناتوانی، جانب‌داری و نیز آگاهی نداشتن از روند انتخابات متهم ساختند.

به گفتۀ این نماینده‌گان دسته‌های انتخاباتی، کمیسیون‌های انتخاباتی به علت همه‌گانی نساختن نام‌های کسانی که در روند انتخابات در حدود یک ملیون رأی را تقلب کرده‌اند، جانب‌داری کرده‌اند.

اما کمیسیون انتخابات، می‌گوید که در حدود ۱۳هزار تن را به علت تخلف‌های انتخاباتی به کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی معرفی کرده‌است.

نقیب‌الله نقی، معاون دوم دستۀ انتخاباتی گلبدین حکمتیار بیان داشت: «یافته‌های نهادها و ناظران ملی و بین‌المللی و مشاهدین نشان می‌دهد که در این مراکز و محلاتی که بازشماری شده، کلان ترین تقلبات و جرایم انتخاباتی مشاهد گردیده است.»

مطیع‌الله ابراهیم‌زی، نمایندۀ دستۀ انتخاباتی رحمت‌الله نبیل نیز افزود: «شما مگر ندیدید که در جریان کمپاین‌های انتخاباتی، قانون اساسی نقض شد؟ مادۀ صریح قانون اساسی نقض شده توسط یک شخص چرا او را از لیست نمی‌کنید حذف.»

این انتقادها، با واکنش تند و درگیری لفظی رییس کمیسیون مستقل انتخابات با برخی از نماینده‌گان دسته‌های انتخاباتی روبه‌رو شد.

حوا علم نورستانی، رییس کمیسیون مستقل انتخابات مطیع‌الله ابراهیم‌زی را به عقده گشایی و دستۀ انتخاباتی عبدالله عبدالله را به گروگان گیری روند انتخابات متهم کرد.

نورستانی، تأکید کرد که نتایج نخستین انتخابات را به‌زودی اعلام خواهند کرد – کاری‌که از سوی یکی دیگر از اعضای کمیسیون مستقل انتخابات خلاف قانون دانسته می‌شود.

بانو نورستانی در این نشست گفت: «این‌جا ما توهین می‌شویم. فلانی آرا را نمی‌فهمد، مطیع‌الله خان برای من گفت که مرا رییس آی تی انتخابات کن و از من حمایت کن.»

عصمت‌الله مل، معاون کمیسیون مستقل انتخابات نیز بیان داشت: «هم نتایج قسمی و هم نتایج ابتدایی را اعلان می‌کنیم هرکسی که با ما مشکل دارد آن قانون و آن هم اصول آن هم محبس و آنهم....»

نورالرحمان اخلاقی، مسؤول بخش فنی دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله هم اظهار داشت: «شاید یک کسی از یک تاریک خانه‌یی از پشت یک دیواری یک نتیجه‌یی را اعلان بکند، اما به اطمینان کامل می‌گویم که هیچ حکومت تقلبی در افغانستان دیگر حاکم شده نمی‌تواند.»

در این میان، دستۀ انتخاباتی عبدالله عبدالله و نیز شماری دیگر از دسته‌‎های انتخاباتی اعلام هرگونه نتایج را پیش از روشن شدن به گفته آنان در حدود ۳۰۰هزار رأی تقلبی نادرست می‌دانند، اما دستۀ انتخاباتی اشرف غنی و نیز شماری از نماینده‌گان احزاب بر اعلام نتایج نخستین انتخابات تأکید می‌ورزند.

اسدالله سعادتی، معاون دوم دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله گفت: «هفت رقم معلومات در این‌جا است؛ قانون تان، طرزالعمل تان می‌گوید که اگر این آمار با هم نخواند می‌رود به تفتیش شما که فیصله نکردید که برود به تفتیش.»

عمر داوودزی، عضو دسته انتخاباتی اشرف غنی نیز بیان داشت: «راه حل ... همین است که کمیسیون‌ها را به کار شان بگذارید و الی کمیسیون‌ها مجبور می‌شوند و ما حق داریم که برای شان بگویم که نتیجه را زود اعلان کن.»

این همه در حالی است که منابع می‌گویند که رییس‌ کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم اعلام نتایج نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری را امضا کرده‌است و منتظر امضای اعضای دیگر کمیسیون است.

هم‌رسانی کنید