تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نشست کمیسیون با دسته‌های انتخاباتی و ناظران بی‌نتیجه پایان یافت

نشست مشترک کمیسیون مستقل انتخابات، دسته‌های انتخاباتی و نهادهای ناظر انتخابات که امروز (یک‌شنبه، ۱۷قوس) برای دریافت راه‌حل به چالش‌های انتخاباتی در کمیسیون مستقل انتخابات برگزار شده بود، بی‌نتیجه پایان یافت.

در نشست امروز، در حدود هفتاد نماینده از دسته‌های انتخاباتی، کمیسیون مستقل انتخابات، نهادهای ناظر و دیپلومات‌های خارجی حضور داشتند.

یکی از موضوعات اصلی نشست امروز، بحث دربارۀ اختلاف‌ها بر سر ۳۰۰هزار رأی جنجالی بود – آرایی‌که به باور دستۀ انتخاباتی ثبات و هم‌گرایی بدلیل بی‌بایومتریک بودن باطل استند، اما کمیسیون مستقل انتخابات آن آرا را شامل روند بازشماری کرده‌است.

بحث دربارۀ بیش از ۱۳۷هزار رأیی‌که به گفتۀ کمیسیون مستقل انتخابات از دستگاه‌های احتیاطی ثبت شده‌اند، بیش از ۱۰۲هزار رأیی‌که پیش یا پس از روز انتخابات ثبت شده‌اند و نیز ۲۴۰۰رأیی‌که جنجالی دیگر از موضوع دیگری این نشست بود. شماری از دسته‌های انتخاباتی این شمار آرا را تقلبی می‌دانند، اما کمیسیون مستقل انتخابات تأکید دارد که این آرا با اعتبار استند.

محمد حنیف دانشیار، عضو کمیسیون مستقل انتخابات در این باره گفت: «ما مجبور استیم در یک چارچوب حقوقی از قبل تعیین شده کار کنیم. ممکن است نظریاتی حالا پیدا شود که در بهبود انتخابات باشد، اما در این مقطع زمانی ممکن نیست که نظریات جدید را ما شامل پروسه انتخابات بسازیم.»

شماری از دسته‌های انتخاباتی، کمیسیون مستقل انتخابات را به نقض قانون انتخابات متهم کردند.

این نشست با تنش‌های لفظی میان اعضای کمیسیون و شماری از نماینده گان نامزدان انتخابات همراه شد و سرانجام دستۀ انتخاباتی ثبات و هم‌گرایی نشست را ترک کرد.

اسدالله سعادتی گفت: «شما تصمیم گرفتید که به نتیجه نرسید؛ شما تصمیم را گرفته‌اید. ما هم آخرین حرف‌های خودرا می‌زنیم و ما هم می‌رویم تصمیم خودرا می‌گیریم که در برابر یک قانون شکنی آفتابی و آشکار ما چه می‌توانیم.»

با این همه، شماری از دسته‌های انتخاباتی دیگر و نیز برخی از نهادهای ناظر و جریان‌های سیاسی خواهان اعلام نتایج نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری شدند.

داوود سلطان زوی، نمایندۀ تیم انتخاباتی اشرف غنی در این باره گفت: «پروسه دفعتأ معطل می‌شود - به زور و نمی‌گذارند آرای دیگر که در هفت ولایت است بازشماری شوند و پروسۀ انتخابات در آنجا ادامه یابد.»

حوا علم نورستانی، رییس کمیسیون مستقل انتخابات نیز اظهار داشت: «در آن  ولایاتی که دوستان دربارۀ نتایج ابتدایی خواست‌هایی داشتند بحث خواهیم کرد و نتایج آن را با مردم شریک می‌سازیم.»

این همه در حالی است که دستۀ انتخاباتی عبدالله عبدالله از دو هفته بدینسو اعتراض‌هایی را در شماری از ولایت‌ها راه‌اندازی کرده‌است و نیز به کمیسیون مستقل انتخابات اجازه نداده‌است تا در هفت ولایت روند بازشماری آرا را آغاز کند.

نشست کمیسیون با دسته‌های انتخاباتی و ناظران بی‌نتیجه پایان یافت

کمیسیون مستقل انتخابات، ۳۰۰هزار رأی جنجالی را بنابر دلایلی با اعتبار می‌داند، اما دسته‌های انتخاباتی می‌گویند که کمیسیون انتخابات بربنیاد حدس و گمان سخن می‌زند.

تصویر بندانگشتی

نشست مشترک کمیسیون مستقل انتخابات، دسته‌های انتخاباتی و نهادهای ناظر انتخابات که امروز (یک‌شنبه، ۱۷قوس) برای دریافت راه‌حل به چالش‌های انتخاباتی در کمیسیون مستقل انتخابات برگزار شده بود، بی‌نتیجه پایان یافت.

در نشست امروز، در حدود هفتاد نماینده از دسته‌های انتخاباتی، کمیسیون مستقل انتخابات، نهادهای ناظر و دیپلومات‌های خارجی حضور داشتند.

یکی از موضوعات اصلی نشست امروز، بحث دربارۀ اختلاف‌ها بر سر ۳۰۰هزار رأی جنجالی بود – آرایی‌که به باور دستۀ انتخاباتی ثبات و هم‌گرایی بدلیل بی‌بایومتریک بودن باطل استند، اما کمیسیون مستقل انتخابات آن آرا را شامل روند بازشماری کرده‌است.

بحث دربارۀ بیش از ۱۳۷هزار رأیی‌که به گفتۀ کمیسیون مستقل انتخابات از دستگاه‌های احتیاطی ثبت شده‌اند، بیش از ۱۰۲هزار رأیی‌که پیش یا پس از روز انتخابات ثبت شده‌اند و نیز ۲۴۰۰رأیی‌که جنجالی دیگر از موضوع دیگری این نشست بود. شماری از دسته‌های انتخاباتی این شمار آرا را تقلبی می‌دانند، اما کمیسیون مستقل انتخابات تأکید دارد که این آرا با اعتبار استند.

محمد حنیف دانشیار، عضو کمیسیون مستقل انتخابات در این باره گفت: «ما مجبور استیم در یک چارچوب حقوقی از قبل تعیین شده کار کنیم. ممکن است نظریاتی حالا پیدا شود که در بهبود انتخابات باشد، اما در این مقطع زمانی ممکن نیست که نظریات جدید را ما شامل پروسه انتخابات بسازیم.»

شماری از دسته‌های انتخاباتی، کمیسیون مستقل انتخابات را به نقض قانون انتخابات متهم کردند.

این نشست با تنش‌های لفظی میان اعضای کمیسیون و شماری از نماینده گان نامزدان انتخابات همراه شد و سرانجام دستۀ انتخاباتی ثبات و هم‌گرایی نشست را ترک کرد.

اسدالله سعادتی گفت: «شما تصمیم گرفتید که به نتیجه نرسید؛ شما تصمیم را گرفته‌اید. ما هم آخرین حرف‌های خودرا می‌زنیم و ما هم می‌رویم تصمیم خودرا می‌گیریم که در برابر یک قانون شکنی آفتابی و آشکار ما چه می‌توانیم.»

با این همه، شماری از دسته‌های انتخاباتی دیگر و نیز برخی از نهادهای ناظر و جریان‌های سیاسی خواهان اعلام نتایج نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری شدند.

داوود سلطان زوی، نمایندۀ تیم انتخاباتی اشرف غنی در این باره گفت: «پروسه دفعتأ معطل می‌شود - به زور و نمی‌گذارند آرای دیگر که در هفت ولایت است بازشماری شوند و پروسۀ انتخابات در آنجا ادامه یابد.»

حوا علم نورستانی، رییس کمیسیون مستقل انتخابات نیز اظهار داشت: «در آن  ولایاتی که دوستان دربارۀ نتایج ابتدایی خواست‌هایی داشتند بحث خواهیم کرد و نتایج آن را با مردم شریک می‌سازیم.»

این همه در حالی است که دستۀ انتخاباتی عبدالله عبدالله از دو هفته بدینسو اعتراض‌هایی را در شماری از ولایت‌ها راه‌اندازی کرده‌است و نیز به کمیسیون مستقل انتخابات اجازه نداده‌است تا در هفت ولایت روند بازشماری آرا را آغاز کند.

هم‌رسانی کنید