تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نود میلیون دالر هزینۀ انتخابات ریاست‌جمهوری را حکومت می‌پردازد

رییس کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که بودجۀ برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری نهایی شده‌است و اکنون مواد حساس انتخاباتی در دنمارک در حال چاپ شدن استند.

حواعلم نورستانی، می‌افزاید که نود میلیون دالر هزینۀ برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری را دولت افغانستان می‌پردازد و پنجاه و نُه میلیون دالر دیگر از سوی کشورهای کمک کننده پرداخته خواهد شد.

او می‌افزاید که با نهایی شدن پرداخت هزینه انتخابات ریاست جمهوری از سوی دولت و کشورهای کمک کننده، یکی از نگرانی‌های بزرگ این نهاد از میان رفته‌است.

به گفتۀ بانو نورستانی، کمیسیون انتخابات اکنون در حال پاک‌سازی فهرست نام‌های رأی‌دهنده‌گان، چاپ برگه‌های رأی‌دهی و چگونگی استخدام کارمندان روز  انتخابات است: «تاکنون تنها تعهد بود در عمل چیزی نبود، اما حالا نهایی شد؛ نود میلیون دالر را حکومت می‌‎پردازد؛ این نهایی شد. و پنجاه و نُه میلیون را کشورهای کمک کننده تعهد داده‌اند و سر انجام تعهدی که دوستان بین‌المللی داده بودند این هم نهایی شد.»

با این همه، نهادهای ناظر بر روند انتخابات، کمیسیون مستقل انتخابات را برای مدیریت انتخابات ریاست‌جمهوری ناتوان می‌دانند و می‌گویند که اعضای این نهاد در برنامه‌ ریزی‌های انتخابات مشکلات بسیاری دارند.

یوسف رشید، رییس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان اظهار داشت: «جامعۀ جهانی یک سهم بسیار کم را به دوش گرفته و این سهم پایین می‌تواند یک فشار کلان هم بر دولت افغانستان باشد و هم بر پروسه باشد. در گذشته‌ها اینان سهم کلان را می‌گرفتند، کمک می‌کردند اما باید سهم بیشتر می‌داشتند و وارد پروسه می‌شدند؛ اگر از شفافیت نگرانی داشتند باید سهم می‌گرفتند.»

کمیسیون مستقل انتخابات برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری ۵۳۸۸ مرکز رأی‌دهی را مشخص ساخته‌است، اما نگرانی‌ها از افزایش نا امنی‌ها برای بسته ماندن این مرکزها در روز انتخابات وجود دارند.

قرار است به روز پنجم ماه اسد پیکارهای انتخاباتی انتخابات ریاست‌جمهوری شش میزان، آغاز شوند

نود میلیون دالر هزینۀ انتخابات ریاست‌جمهوری را حکومت می‌پردازد

نود میلیون دالر هزینۀ برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری را دولت افغانستان می‌پردازد و پنجاه و نُه میلیون دالر دیگر از سوی کشورهای کمک کننده پرداخته خواهد شد.

تصویر بندانگشتی

رییس کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که بودجۀ برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری نهایی شده‌است و اکنون مواد حساس انتخاباتی در دنمارک در حال چاپ شدن استند.

حواعلم نورستانی، می‌افزاید که نود میلیون دالر هزینۀ برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری را دولت افغانستان می‌پردازد و پنجاه و نُه میلیون دالر دیگر از سوی کشورهای کمک کننده پرداخته خواهد شد.

او می‌افزاید که با نهایی شدن پرداخت هزینه انتخابات ریاست جمهوری از سوی دولت و کشورهای کمک کننده، یکی از نگرانی‌های بزرگ این نهاد از میان رفته‌است.

به گفتۀ بانو نورستانی، کمیسیون انتخابات اکنون در حال پاک‌سازی فهرست نام‌های رأی‌دهنده‌گان، چاپ برگه‌های رأی‌دهی و چگونگی استخدام کارمندان روز  انتخابات است: «تاکنون تنها تعهد بود در عمل چیزی نبود، اما حالا نهایی شد؛ نود میلیون دالر را حکومت می‌‎پردازد؛ این نهایی شد. و پنجاه و نُه میلیون را کشورهای کمک کننده تعهد داده‌اند و سر انجام تعهدی که دوستان بین‌المللی داده بودند این هم نهایی شد.»

با این همه، نهادهای ناظر بر روند انتخابات، کمیسیون مستقل انتخابات را برای مدیریت انتخابات ریاست‌جمهوری ناتوان می‌دانند و می‌گویند که اعضای این نهاد در برنامه‌ ریزی‌های انتخابات مشکلات بسیاری دارند.

یوسف رشید، رییس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان اظهار داشت: «جامعۀ جهانی یک سهم بسیار کم را به دوش گرفته و این سهم پایین می‌تواند یک فشار کلان هم بر دولت افغانستان باشد و هم بر پروسه باشد. در گذشته‌ها اینان سهم کلان را می‌گرفتند، کمک می‌کردند اما باید سهم بیشتر می‌داشتند و وارد پروسه می‌شدند؛ اگر از شفافیت نگرانی داشتند باید سهم می‌گرفتند.»

کمیسیون مستقل انتخابات برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری ۵۳۸۸ مرکز رأی‌دهی را مشخص ساخته‌است، اما نگرانی‌ها از افزایش نا امنی‌ها برای بسته ماندن این مرکزها در روز انتخابات وجود دارند.

قرار است به روز پنجم ماه اسد پیکارهای انتخاباتی انتخابات ریاست‌جمهوری شش میزان، آغاز شوند

هم‌رسانی کنید