تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نورستانی: حکومت و نهادهای کمک کننده بودجه انتخابات را فراهم سازند

رییس کمیسیون مستقل انتخابات می‌‎گوید که بودجه انتخابات نهایی نشده است و حکومت و کشورهای کمک کننده باید هر چه زود تر این بودجه را فراهم سازند.

با آنکه کمیسیون مستقل انتخابات بودجه انتخابات ریاست جمهوری را یک صد و چهل و نه میلیون دالر تعیین کرده است، اما رییس این نهاد هنوز هم از نهایی نشدن این بودجه از سوی حکومت و کشورهای کمک کننده سخن می‌زند.

حوا علم نورستانی، رییس کمیسیون مستقل انتخابات، گفت: «از حکومت افغانستان و کشورهای کمک کننده خواهش می‌کنم که به تعهداتی که در قسمت بودجه همرای ما دارند، هر چه زودتر آن را تصویب کنند تا ما از آن اطمینان حاصل کنیم.»

کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که حکومت و کشورهای کمک کننده برای پرداخت بودجه انتخابات تعهد سپرده‌اند، اما مشکلاتی در کار انتقال این بودجه به کمیسیون مستقل انتخابات وجود دارند.

اما رییس جمهور بر برگذاری انتخابات در زمان تعیین شده تاکید می‌ورزد و می‌گوید که  تمامی نهادها به برگزاری انتخابات باید کمک نمایند.

رییس جمهور گفت: «در قسمت برگذاری انتخابات هیچ نوع شک و شبهه‌یی وجود نداشته باشد. این وظیفه ملی ماست، این وجیبه قانونی ماست و تعهد اخلاقی ماست.»

از سوی دیگر کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید آن کارمندان همیشه‌گی و کارمندان موقت این نهاد که در انتخابات گذشته در تقلب‌ها و تخلف‌های انتخاباتی دست داشتند، مجازات خواهند شد.

رییس جمهور اعضای پیشین کمییسون‌های انتخاباتی را به علت نا به سامانی‌ها در انتخابات گذشته برکنار کرد. اعضای تازۀ این نهاد ششم ماه میزان امسال را روز برگذاری انتخابات ریاست جمهوری تعیین کرده‌اند، اما نهادهای ناظر بر روند انتخابات به مدیریت انتخابات ریاست جمهوری از سوی اعضای تازه این نهاد بی‌باور استند.

نورستانی: حکومت و نهادهای کمک کننده بودجه انتخابات را فراهم سازند

کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که حکومت و کشورهای کمک کننده برای پرداخت بودجه انتخابات تعهد سپرده‌اند، اما مشکلاتی در کار انتقال این بودجه به کمیسیون مستقل انتخابات وجود دارند.

تصویر بندانگشتی

رییس کمیسیون مستقل انتخابات می‌‎گوید که بودجه انتخابات نهایی نشده است و حکومت و کشورهای کمک کننده باید هر چه زود تر این بودجه را فراهم سازند.

با آنکه کمیسیون مستقل انتخابات بودجه انتخابات ریاست جمهوری را یک صد و چهل و نه میلیون دالر تعیین کرده است، اما رییس این نهاد هنوز هم از نهایی نشدن این بودجه از سوی حکومت و کشورهای کمک کننده سخن می‌زند.

حوا علم نورستانی، رییس کمیسیون مستقل انتخابات، گفت: «از حکومت افغانستان و کشورهای کمک کننده خواهش می‌کنم که به تعهداتی که در قسمت بودجه همرای ما دارند، هر چه زودتر آن را تصویب کنند تا ما از آن اطمینان حاصل کنیم.»

کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که حکومت و کشورهای کمک کننده برای پرداخت بودجه انتخابات تعهد سپرده‌اند، اما مشکلاتی در کار انتقال این بودجه به کمیسیون مستقل انتخابات وجود دارند.

اما رییس جمهور بر برگذاری انتخابات در زمان تعیین شده تاکید می‌ورزد و می‌گوید که  تمامی نهادها به برگزاری انتخابات باید کمک نمایند.

رییس جمهور گفت: «در قسمت برگذاری انتخابات هیچ نوع شک و شبهه‌یی وجود نداشته باشد. این وظیفه ملی ماست، این وجیبه قانونی ماست و تعهد اخلاقی ماست.»

از سوی دیگر کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید آن کارمندان همیشه‌گی و کارمندان موقت این نهاد که در انتخابات گذشته در تقلب‌ها و تخلف‌های انتخاباتی دست داشتند، مجازات خواهند شد.

رییس جمهور اعضای پیشین کمییسون‌های انتخاباتی را به علت نا به سامانی‌ها در انتخابات گذشته برکنار کرد. اعضای تازۀ این نهاد ششم ماه میزان امسال را روز برگذاری انتخابات ریاست جمهوری تعیین کرده‌اند، اما نهادهای ناظر بر روند انتخابات به مدیریت انتخابات ریاست جمهوری از سوی اعضای تازه این نهاد بی‌باور استند.

هم‌رسانی کنید