تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

هشدار تازۀ دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله به کمیسیون انتخابات

دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله نامزد انتخابات ریاست جمهوری امروز(سه شنبه ۵ قوس) در نشستی درکابل هشدار می‌دهد که اگر کمیسیون مستقل انتخابات تا روز شنبه هفته آینده در حدود ۳۰۰ هزار آرای رای که به گفته آنان تقلبی استند، از آرای پاک جدا نسازد اعتراضات را در کشور آغاز خواهد کرد.

دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله تاکید می‌ورزد که به هیچ کسی اجازه نخواهد داد تا با آرایی که به ادعای وی تقلبی استند بر مردم حکومت نماید

عنایت‌الله بابر فرهمند، معاون نخست دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله در این مورد می‎گوید که:"با بر آمدن این سه کته گوری آراء، رای پاک ملت به وجود می‌آید در آن صورت رای پاک ثبات و همگرایی بالاتر از ۵۰ در صد است.( ۸۹. ۵۱ در صد) رای پاک شما ملت است که سرنوشت ملت را تعیین می‌کند."

این دسته انتخاباتی، کمیسیون مستقل انتخابات را به جانبداری از دسته انتخاباتی اشرف غنی متهم می‌سازد و می‌گوید که این کمیسیون زیر فشار این دسته انتخاباتی نمی‌خواهد آرای تقلبی را از آرای پاک بیرون سازد.

اسدالله سعادتی، معاون دوم دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله در این مورد می‌گوید: " مدل حکومت وحدت ملی منتفی است بحث این است که ما از تقلب باید جلوگیری کنیم و تقلب کار را باید نگذاریم که با تقلب به قدرت تکیه بزند."

از سوی دیگر، جنرال عبدالرشید دوستم معاون ریاست جمهوری و از هواداران دسته انتخاباتی عبدالله که از راه تیلیفون با شرکت کننده این نشست سخن میزد تاکید کرد که نتایج انتخاباتی را که بر بنیاد تقلب باشد نخواهد پذیرفت

از سوی دیگر داوود سلطان‌زوی، مسوول ناظران دسته انتخاباتی اشرف غنی این اتهام‌ها را بی بنیاد می‌خواند ومی‌گوید که دسته انتخاباتی عبدالله نباید در برابر روند باز شماری بیشتر از این مانع ایجاد کند.

سلطان‌زوی افزود که:"برد از اینها برابر است با ابطال آرای مردم، و آن هم ابطالی که نه اساس داشته باشد، نه اصول داشته باشد."

درهمین حال، میرزامحمد حق‌پرست، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات هرگونه ادعای پیروزی را پیش از تصمیم کمیسیون غیرقانونی می‌داند.

حق‌پرست می‌گوید: "اگر احیانا حکومت برای تطبیق نظام انتخاباتی زمینه سازی نکند، در این شکی نیست که کمیسیون مستقل انتخابات یک گزینه دیگر پیدا خواهد کرد و تصمیم خود را اعلام خواهد کرد."

جنجال شماری ازدسته‌های انتخاباتی برسر درحدود ۳۰۰ هزار رای سبب شده است تا این کمیسیون نتواند روند بازشماری آرا را درهفت ولایت آغاز کند.

هشدار تازۀ دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله به کمیسیون انتخابات

جنرال عبدالرشید دوستم معاون ریاست جمهوری و از هواداران دسته انتخاباتی عبدالله گفت که نتایج انتخاباتی را که بر بنیاد تقلب باشد نخواهد پذیرفت.‌

Thumbnail

دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله نامزد انتخابات ریاست جمهوری امروز(سه شنبه ۵ قوس) در نشستی درکابل هشدار می‌دهد که اگر کمیسیون مستقل انتخابات تا روز شنبه هفته آینده در حدود ۳۰۰ هزار آرای رای که به گفته آنان تقلبی استند، از آرای پاک جدا نسازد اعتراضات را در کشور آغاز خواهد کرد.

دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله تاکید می‌ورزد که به هیچ کسی اجازه نخواهد داد تا با آرایی که به ادعای وی تقلبی استند بر مردم حکومت نماید

عنایت‌الله بابر فرهمند، معاون نخست دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله در این مورد می‎گوید که:"با بر آمدن این سه کته گوری آراء، رای پاک ملت به وجود می‌آید در آن صورت رای پاک ثبات و همگرایی بالاتر از ۵۰ در صد است.( ۸۹. ۵۱ در صد) رای پاک شما ملت است که سرنوشت ملت را تعیین می‌کند."

این دسته انتخاباتی، کمیسیون مستقل انتخابات را به جانبداری از دسته انتخاباتی اشرف غنی متهم می‌سازد و می‌گوید که این کمیسیون زیر فشار این دسته انتخاباتی نمی‌خواهد آرای تقلبی را از آرای پاک بیرون سازد.

اسدالله سعادتی، معاون دوم دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله در این مورد می‌گوید: " مدل حکومت وحدت ملی منتفی است بحث این است که ما از تقلب باید جلوگیری کنیم و تقلب کار را باید نگذاریم که با تقلب به قدرت تکیه بزند."

از سوی دیگر، جنرال عبدالرشید دوستم معاون ریاست جمهوری و از هواداران دسته انتخاباتی عبدالله که از راه تیلیفون با شرکت کننده این نشست سخن میزد تاکید کرد که نتایج انتخاباتی را که بر بنیاد تقلب باشد نخواهد پذیرفت

از سوی دیگر داوود سلطان‌زوی، مسوول ناظران دسته انتخاباتی اشرف غنی این اتهام‌ها را بی بنیاد می‌خواند ومی‌گوید که دسته انتخاباتی عبدالله نباید در برابر روند باز شماری بیشتر از این مانع ایجاد کند.

سلطان‌زوی افزود که:"برد از اینها برابر است با ابطال آرای مردم، و آن هم ابطالی که نه اساس داشته باشد، نه اصول داشته باشد."

درهمین حال، میرزامحمد حق‌پرست، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات هرگونه ادعای پیروزی را پیش از تصمیم کمیسیون غیرقانونی می‌داند.

حق‌پرست می‌گوید: "اگر احیانا حکومت برای تطبیق نظام انتخاباتی زمینه سازی نکند، در این شکی نیست که کمیسیون مستقل انتخابات یک گزینه دیگر پیدا خواهد کرد و تصمیم خود را اعلام خواهد کرد."

جنجال شماری ازدسته‌های انتخاباتی برسر درحدود ۳۰۰ هزار رای سبب شده است تا این کمیسیون نتواند روند بازشماری آرا را درهفت ولایت آغاز کند.

هم‌رسانی کنید