تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

هشدار رییس اجرائیه از تکرار مشکلات گذشته در انتخابات ریاست‌جمهوری

عبدالله عبدالله، رییس اجراییه می‌گوید که اگر نابسامانی‌ها و مشکلات انتخابات گذشته در انتخابات پیشرو تکرار شوند، کشور با بحران بزرگی روبرو خواهد شد. 

 عبدالله تاکید می ورزد که اگر کسی به نام ریاست اجراییه در کمیسیون مستقل انتخابات مداخله کند باید افشا شود؛ او می‌گوید که شکایت‌های دیگری در بارۀ مداخله در کار کمیسیون انتخابات وجود دارند که وی از آن ها آگاه است.
 عبدالله برای اطمینان از موجودیت نامش در فهرست نام‌های رای دهنده‌گان، به یک مرکز ثبت نام‌های رای دهنده گان در لیسه نادریه رفت.
 
عبدالله بیان داشت:«کمیسیون اگر یک ترتیبی را نگیرد که مردم نام خود را آسانتر پیدا کنند، و بعد در روز انتخابات این به مشکل بزرگتر تبدیل نشود. پس خواهش ما از کمیسیون انتخابات این است که این لست ها را به ترتیبی تنظیم کنند که در محلات رای دهی یا یک مرکز چند محل رای دهی است، یا کسی به اساس حرف اول نام خود یا به هر ترتیبی که میشود. اینطور نشود که یک بار تمام این لست را بگردند و کسی که نامش در اخر لست است بیست دقیقه وقت می گیرد که نامش پیدا شود.»

این رهبر حکومت وحدت ملی کمیسیون مستقل انتخابات را به سختی انتقاد می کند و می‌گوید که این نهاد نتوانسته است  فهرست نام‌های رأی دهنده‌گان را اصلاح نماید، و در بارۀ چگونه گی ثبت نام تقویتی رأی دهنده‌گان به مردم آگاهی بدهد.

عبدالله می افزاید:«انتقال قدرت از طریق رأی مردم که اساسی ترین مساله است یک بخش انتخابات است . و خدا نخواسته اگر مشکلات انتخابات‌های گذشته تکرار شود کشور به یک بحران بزرگ می برد.»
 
از آغاز ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان تا کنون وی سومین رای دهنده یی است که به این مرکز آمده است و نامش را در فهرست جستجو می کند، به گفتۀ کارمندان ثبت نام های رای دهنده گان نام یکی از کسانی که در این مرکز ثبت شده بود در فهرست پیدا نشد.

حوا علم نورستانی- رییس کمیسیون مستقل انتخابات گفت:« این که رییس صاحب اجراییه تشریف برده باشند و یک مشکل را دیده باشند. این کاری  است که بی چالش و مشکل نیست.یک روز مشکل است یک روز نیست ما رد نمی کنیم.»

 نهادهای ناظر بر روند انتخابات می‌گویند که کمیسیون انتخابات تا کنون هیچ کار بنیادی برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری انجام نداده است.

یوسف رشید   رییس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه  گفت:«کمیسیون مستقل انتخابات نتوانسته یک راهکار مشخص را برای تصفیه موارد مشکوک و یا جنجال ها و تجارب تلخ که در انتخابات های گذشته داشتیم وجود ندارد.»

کمیسیون مستقل انتخابات برای نخستین بار در انتخابات گذشته فهرست نام های رأی دهنده‌گان را آماده ساخت. اما در روز انتخابات نام های شماری از رای دهنده گان در فهرست نام ها پیدا نشد.

هشدار رییس اجرائیه از تکرار مشکلات گذشته در انتخابات ریاست‌جمهوری

کمیسیون مستقل انتخابات برای نخستین بار در انتخابات گذشته فهرست نام های رأی دهنده‌گان را آماده ساخت. اما در روز انتخابات نام های شماری از رای دهنده گان در فهرست نام ها پیدا نشد.

Thumbnail

عبدالله عبدالله، رییس اجراییه می‌گوید که اگر نابسامانی‌ها و مشکلات انتخابات گذشته در انتخابات پیشرو تکرار شوند، کشور با بحران بزرگی روبرو خواهد شد. 

 عبدالله تاکید می ورزد که اگر کسی به نام ریاست اجراییه در کمیسیون مستقل انتخابات مداخله کند باید افشا شود؛ او می‌گوید که شکایت‌های دیگری در بارۀ مداخله در کار کمیسیون انتخابات وجود دارند که وی از آن ها آگاه است.
 عبدالله برای اطمینان از موجودیت نامش در فهرست نام‌های رای دهنده‌گان، به یک مرکز ثبت نام‌های رای دهنده گان در لیسه نادریه رفت.
 
عبدالله بیان داشت:«کمیسیون اگر یک ترتیبی را نگیرد که مردم نام خود را آسانتر پیدا کنند، و بعد در روز انتخابات این به مشکل بزرگتر تبدیل نشود. پس خواهش ما از کمیسیون انتخابات این است که این لست ها را به ترتیبی تنظیم کنند که در محلات رای دهی یا یک مرکز چند محل رای دهی است، یا کسی به اساس حرف اول نام خود یا به هر ترتیبی که میشود. اینطور نشود که یک بار تمام این لست را بگردند و کسی که نامش در اخر لست است بیست دقیقه وقت می گیرد که نامش پیدا شود.»

این رهبر حکومت وحدت ملی کمیسیون مستقل انتخابات را به سختی انتقاد می کند و می‌گوید که این نهاد نتوانسته است  فهرست نام‌های رأی دهنده‌گان را اصلاح نماید، و در بارۀ چگونه گی ثبت نام تقویتی رأی دهنده‌گان به مردم آگاهی بدهد.

عبدالله می افزاید:«انتقال قدرت از طریق رأی مردم که اساسی ترین مساله است یک بخش انتخابات است . و خدا نخواسته اگر مشکلات انتخابات‌های گذشته تکرار شود کشور به یک بحران بزرگ می برد.»
 
از آغاز ثبت نام‌های رأی دهنده‌گان تا کنون وی سومین رای دهنده یی است که به این مرکز آمده است و نامش را در فهرست جستجو می کند، به گفتۀ کارمندان ثبت نام های رای دهنده گان نام یکی از کسانی که در این مرکز ثبت شده بود در فهرست پیدا نشد.

حوا علم نورستانی- رییس کمیسیون مستقل انتخابات گفت:« این که رییس صاحب اجراییه تشریف برده باشند و یک مشکل را دیده باشند. این کاری  است که بی چالش و مشکل نیست.یک روز مشکل است یک روز نیست ما رد نمی کنیم.»

 نهادهای ناظر بر روند انتخابات می‌گویند که کمیسیون انتخابات تا کنون هیچ کار بنیادی برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری انجام نداده است.

یوسف رشید   رییس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه  گفت:«کمیسیون مستقل انتخابات نتوانسته یک راهکار مشخص را برای تصفیه موارد مشکوک و یا جنجال ها و تجارب تلخ که در انتخابات های گذشته داشتیم وجود ندارد.»

کمیسیون مستقل انتخابات برای نخستین بار در انتخابات گذشته فهرست نام های رأی دهنده‌گان را آماده ساخت. اما در روز انتخابات نام های شماری از رای دهنده گان در فهرست نام ها پیدا نشد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره