Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

واکنش‌ها به راه‌پیمایی امروز؛ کمیسیون: تسلیم زورآزمایی نمی‌شویم

راهپیمایی امروز (جمعه، ۷قوس) هواداران دستۀ انتخاباتی «ثبات و هم‌گرایی» در شهر کابل، با واکنش‌هایی به همراه بود.

از این میان، کمیسیون مستقل انتخابات که از سوی عبدالله عبدالله متهم به انجام کارهای غیرقانونی است، می‌گوید که تمامی تصمیم‌های این کمیسیون بربنیاد قانون بوده‌اند و تسلیم چنین «زور آزمایی‌»ها نخواهد شد.

عصمت‌الله مل، معاون کمیسیون مستقل انتخابات گفت: «کمیسیون مستقل انتخابات با درنظر داشت قوانین نافذۀ کشور، قانون انتخابات، لوایح و طرزالعمل‌ها تمام کارهای خود را مطابق قانون انجام داده‌است.»

در همین حال، صدیق صدیقی، سخن‌گوی رییس‌جمهور غنی می‌گوید که حکومت در روند انتخابات مداخله نکرده‌است و اگر نامزدان، اعتراضی دارند، باید در کمیسیون شکایات انتخابات، شکایت درج کنند: «در صورتي كه نامزدان رياست‌جمهوري اعتراض ويا شكاياتي دارند، مرجع قانوني رسيده‌گي به شكايات و اعتراضات، كميسيون شكايات انتخاباتي است.»

همزمان با این، عطا محمد نور، رییس اجرایی حزب جمعیت اسلامی که در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۴ از عبدالله عبدالله پشتیبانی می‌کرد، رهبران راه‌پیمایی امروز را «خاینان ملی» خطاب کرده‌است و گفته‌است که باید به تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات در نهایی سازی روند انتخابات، حرمت گذاشته شود: «هر کسی که در خلق کردن بحران اشتراک می‌کند، از هرگوشۀ افغانستان، او در زمرۀ خاینین ملی میاید که نظام را متزلزل می‌سازد و منافع مردم را برهم می‌‎زند و روزگار مردم را و زنده‌گی نورمال مردم را متشنج می‌سازند.»

پایتخت نشینان نیز دربارۀ راه‌پیمایی امروز واکنش‌هایی داشته‌اند.

بشیر، باشندۀ کابل گفت: «یک آدم ریش سفید استم. این مظاهره‌ها چه فایده دارد؟ از چهارراهی عبدالحق تا اینجا [شهر] پیاده آمده‌ام.»

سعادت، باشندۀ دیگر کابل نیز افزود: «اصلأ موتر پیدا نمی‌شود و ما از تایمنی را تا به مکروریان کهنه پیاده رفتیم.»

با این همه، دستۀ انتخاباتی عبدالله عبدالله، از راه‌اندازی اعتراضات گسترده‌تر در برابر کمیسیون انتخابات در ولایت‌ها هشدار می‌دهد.

بشیر احمد ته ینج، عضو دستۀ انتخاباتی عبدالله عبدالله گفت: «قرار است در آینده [اعتراضات] در ولایت‌های دیگر باشد. مطمینأ این را‌ه‌پیمایی‌ها به یک نتیجه قابل قبول برای مردم افغانستان می‌انجامند.»
 
این همه در حالی است که هواداران دستۀ انتخاباتی عبدالله عبدالله در هفت ولایت با برپایی اعتراضات و اعتصاب‌ها جلو آغاز روند بازشماری آرا را گرفته‌اند.

واکنش‌ها به راه‌پیمایی امروز؛ کمیسیون: تسلیم زورآزمایی نمی‌شویم

هواداران دستۀ انتخاباتی ثبات و هم‌گرایی به رهبری عبدالله عبدالله، امروز در شهر کابل راه‌پیمایی کردند و خواستار باطل شدن ۳۰۰هزار رأی بی‌بایومتریک شدند.

تصویر بندانگشتی

راهپیمایی امروز (جمعه، ۷قوس) هواداران دستۀ انتخاباتی «ثبات و هم‌گرایی» در شهر کابل، با واکنش‌هایی به همراه بود.

از این میان، کمیسیون مستقل انتخابات که از سوی عبدالله عبدالله متهم به انجام کارهای غیرقانونی است، می‌گوید که تمامی تصمیم‌های این کمیسیون بربنیاد قانون بوده‌اند و تسلیم چنین «زور آزمایی‌»ها نخواهد شد.

عصمت‌الله مل، معاون کمیسیون مستقل انتخابات گفت: «کمیسیون مستقل انتخابات با درنظر داشت قوانین نافذۀ کشور، قانون انتخابات، لوایح و طرزالعمل‌ها تمام کارهای خود را مطابق قانون انجام داده‌است.»

در همین حال، صدیق صدیقی، سخن‌گوی رییس‌جمهور غنی می‌گوید که حکومت در روند انتخابات مداخله نکرده‌است و اگر نامزدان، اعتراضی دارند، باید در کمیسیون شکایات انتخابات، شکایت درج کنند: «در صورتي كه نامزدان رياست‌جمهوري اعتراض ويا شكاياتي دارند، مرجع قانوني رسيده‌گي به شكايات و اعتراضات، كميسيون شكايات انتخاباتي است.»

همزمان با این، عطا محمد نور، رییس اجرایی حزب جمعیت اسلامی که در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۱۴ از عبدالله عبدالله پشتیبانی می‌کرد، رهبران راه‌پیمایی امروز را «خاینان ملی» خطاب کرده‌است و گفته‌است که باید به تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات در نهایی سازی روند انتخابات، حرمت گذاشته شود: «هر کسی که در خلق کردن بحران اشتراک می‌کند، از هرگوشۀ افغانستان، او در زمرۀ خاینین ملی میاید که نظام را متزلزل می‌سازد و منافع مردم را برهم می‌‎زند و روزگار مردم را و زنده‌گی نورمال مردم را متشنج می‌سازند.»

پایتخت نشینان نیز دربارۀ راه‌پیمایی امروز واکنش‌هایی داشته‌اند.

بشیر، باشندۀ کابل گفت: «یک آدم ریش سفید استم. این مظاهره‌ها چه فایده دارد؟ از چهارراهی عبدالحق تا اینجا [شهر] پیاده آمده‌ام.»

سعادت، باشندۀ دیگر کابل نیز افزود: «اصلأ موتر پیدا نمی‌شود و ما از تایمنی را تا به مکروریان کهنه پیاده رفتیم.»

با این همه، دستۀ انتخاباتی عبدالله عبدالله، از راه‌اندازی اعتراضات گسترده‌تر در برابر کمیسیون انتخابات در ولایت‌ها هشدار می‌دهد.

بشیر احمد ته ینج، عضو دستۀ انتخاباتی عبدالله عبدالله گفت: «قرار است در آینده [اعتراضات] در ولایت‌های دیگر باشد. مطمینأ این را‌ه‌پیمایی‌ها به یک نتیجه قابل قبول برای مردم افغانستان می‌انجامند.»
 
این همه در حالی است که هواداران دستۀ انتخاباتی عبدالله عبدالله در هفت ولایت با برپایی اعتراضات و اعتصاب‌ها جلو آغاز روند بازشماری آرا را گرفته‌اند.

هم‌رسانی کنید