Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

واکنش تورسن به نتیجۀ انتخابات: حکومت مشارکت ملی ایجاد شود

محمد حکیم تورسن، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، اعلام پیروزی اشرف غنی را از سوی کمیسیون مستقل انتخابات و نیز اعلام حکومت را از سوی عبدالله عبدالله، «بی شرمانه» می‌گوید.

وی نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری را زیر پرسش می‌برد و تأکید می‌ورزد که برای تأمین صلح در کشور و نیز برگزاری یک انتخابات شفاف، نیاز است تا در اوضاع کنونی، «حکومت مشارکت ملی» به میان آید.

او افزود: «این نهایت بی‌شرمانه است که در یک کشور فقیر و بیچاره، دو رییس‌جمهور باشد.»

تورسن شمار آرایی را که نامزدان برتر این انتخابات به‌دست آورده‌اند، نیز زیر پرسش می‌برد: «وزرا، والی‌ها، ولسوال‌ها، قومندان‌های امنیه، در مجموع همه در اختیارشان، سه لک و پنجاه و دوهزار قوای مسلح افغانستان در کنارشان، رأی‌شان نه‌صد هزار؟!» 
 
وی تأکید می‌ورزد که آرای خودش در این انتخابات، بیشتر از آن است که اعلام شده‌است: «تورسنی که به اصطلاح عامیه،  گُل سر سبد تماماً کاندیدها بوده و از طریق شبکه‌های اجتماعی، بالاتر از دوصد و یا سه‌صد هزار مردم به حساب از طریق شبکه‌های اجتماعی سر من صحبت‌ها داشته‌اند، جر و بحث داشته‌اند؛ آیا رأی تورسن شش‌هزار و پنج‌صد رأی است؟»

نتیجۀ نهایی انتخابات ریاست‌جمهوری، پس از پنج ماه، شام روز گذشته اعلام شد که برمبنی آن اشرف غنی برنده است. عبدالله عبدالله، رییس‌اجراییه حکومت وحدت اما در واکنش به این اعلام نتیجه، گفت که آن را نمی‌پذیرد و حکومت «مشارکت ملی» را ایجاد می‌کند.

واکنش تورسن به نتیجۀ انتخابات: حکومت مشارکت ملی ایجاد شود

تورسن بدین باور است که تحولات اخیر انتخاباتی، کشور را به بحران خواهد کشانید و در اوضاع کنونی، بهتر است که بر روند صلح و ایجاد یک حکومت مشارکت ملی تمرکز گردد.

تصویر بندانگشتی

محمد حکیم تورسن، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری، اعلام پیروزی اشرف غنی را از سوی کمیسیون مستقل انتخابات و نیز اعلام حکومت را از سوی عبدالله عبدالله، «بی شرمانه» می‌گوید.

وی نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری را زیر پرسش می‌برد و تأکید می‌ورزد که برای تأمین صلح در کشور و نیز برگزاری یک انتخابات شفاف، نیاز است تا در اوضاع کنونی، «حکومت مشارکت ملی» به میان آید.

او افزود: «این نهایت بی‌شرمانه است که در یک کشور فقیر و بیچاره، دو رییس‌جمهور باشد.»

تورسن شمار آرایی را که نامزدان برتر این انتخابات به‌دست آورده‌اند، نیز زیر پرسش می‌برد: «وزرا، والی‌ها، ولسوال‌ها، قومندان‌های امنیه، در مجموع همه در اختیارشان، سه لک و پنجاه و دوهزار قوای مسلح افغانستان در کنارشان، رأی‌شان نه‌صد هزار؟!» 
 
وی تأکید می‌ورزد که آرای خودش در این انتخابات، بیشتر از آن است که اعلام شده‌است: «تورسنی که به اصطلاح عامیه،  گُل سر سبد تماماً کاندیدها بوده و از طریق شبکه‌های اجتماعی، بالاتر از دوصد و یا سه‌صد هزار مردم به حساب از طریق شبکه‌های اجتماعی سر من صحبت‌ها داشته‌اند، جر و بحث داشته‌اند؛ آیا رأی تورسن شش‌هزار و پنج‌صد رأی است؟»

نتیجۀ نهایی انتخابات ریاست‌جمهوری، پس از پنج ماه، شام روز گذشته اعلام شد که برمبنی آن اشرف غنی برنده است. عبدالله عبدالله، رییس‌اجراییه حکومت وحدت اما در واکنش به این اعلام نتیجه، گفت که آن را نمی‌پذیرد و حکومت «مشارکت ملی» را ایجاد می‌کند.

هم‌رسانی کنید