Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

پایان روند ثبت‌ نام‌های تقویتی؛ ۲۲۹هزار رأی‌دهنده ثبت نام کردند

روند ثبت نام‌های تقویتی رأی‌دهنده‌گان که به تاریخ هژدهم ماه جوزا آغاز شده بود، امروز (شنبه، ۸ سرطان) به پایان رسید.

مسؤولان کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گویند که ۲۲۹هزار رأی‌دهنده در ۳۳ ولایت افغانستان (به استثنای ولای غزنی) برای شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت نام کرده‌اند.

روند ثبت نام‌های رأی‌دهنده‌گان در ولایت غزنی اما برای یک هفتۀ دیگر تمدید شده‌است. باشنده‌گان این ولایت، در انتخابات مجلس نماینده‌گان ثبت نام نکرده‌ بودند؛ چون انتخابات مجلس در این ولایت برگزار نشد..

حبیب‌الرحمان ننگ، رییس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات گفت که از میان ۲۲۹ هزار تنی که نام‌های شان را ثبت کرده‌اند، ۱۳۸هزار تن آنان زنان استند.

کمیسیون مستقل انتخابات، روند ثبت نام تقویتی رأی‌دهنده‌گان را موفق می‌داند، اما نهادهای ناظر بر انتخابات می‌گویند که در این روند چالش‌ها وجود داشتند؛ نبود آگاهی میان مردم در این باره، کمبود مواد ثبت نام در برخی از مرکزها و تهدیدهای امنیتی از جملۀ این چالش‌هاست.

قرار است انتخابات ریاست‌جمهور کشور در ششم ماه میزان امسال برگزار شود. نهادهای ناظر و شهروندان کشور می‌گویند که کارهای کمیسیون مستقل انتخابات نسبت به زمان اندکی‌که به انتخابات مانده است، بسیار به کندی به پیش می‌روند.

پایان روند ثبت‌ نام‌های تقویتی؛ ۲۲۹هزار رأی‌دهنده ثبت نام کردند

حبیب‌الرحمان ننگ، رییس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات گفت که از میان ۲۲۹ هزار تنی که نام‌های شان را ثبت کرده‌اند، ۱۳۸هزار تن آنان زنان استند.

تصویر بندانگشتی

روند ثبت نام‌های تقویتی رأی‌دهنده‌گان که به تاریخ هژدهم ماه جوزا آغاز شده بود، امروز (شنبه، ۸ سرطان) به پایان رسید.

مسؤولان کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گویند که ۲۲۹هزار رأی‌دهنده در ۳۳ ولایت افغانستان (به استثنای ولای غزنی) برای شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت نام کرده‌اند.

روند ثبت نام‌های رأی‌دهنده‌گان در ولایت غزنی اما برای یک هفتۀ دیگر تمدید شده‌است. باشنده‌گان این ولایت، در انتخابات مجلس نماینده‌گان ثبت نام نکرده‌ بودند؛ چون انتخابات مجلس در این ولایت برگزار نشد..

حبیب‌الرحمان ننگ، رییس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات گفت که از میان ۲۲۹ هزار تنی که نام‌های شان را ثبت کرده‌اند، ۱۳۸هزار تن آنان زنان استند.

کمیسیون مستقل انتخابات، روند ثبت نام تقویتی رأی‌دهنده‌گان را موفق می‌داند، اما نهادهای ناظر بر انتخابات می‌گویند که در این روند چالش‌ها وجود داشتند؛ نبود آگاهی میان مردم در این باره، کمبود مواد ثبت نام در برخی از مرکزها و تهدیدهای امنیتی از جملۀ این چالش‌هاست.

قرار است انتخابات ریاست‌جمهور کشور در ششم ماه میزان امسال برگزار شود. نهادهای ناظر و شهروندان کشور می‌گویند که کارهای کمیسیون مستقل انتخابات نسبت به زمان اندکی‌که به انتخابات مانده است، بسیار به کندی به پیش می‌روند.

هم‌رسانی کنید