تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
انتخابات ۹۸

پنج روز تا انتخابات؛ ۹۰درصد کارها درکمیسیون انتخابات پیش رفته‌اند

پنج روز مانده به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در کشور، کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که کارهای این نهاد ۹۰درصد پیش رفته‌اند؛ اما هنوز هم برخی از چالش‌ها برجا هستند.

انتقال مواد انتخاباتی به ولسوالی‌ها، روند آموزش کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات و نبود امنیت در برخی از ولسوالی‌ها از چالش‌های اصلی در برابر کار کمیسیون مستقل انتخابات استند.

کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که تاکنون به ۲۴۸ ولسوالی مواد انتخاباتی نرسیده‌است و به ۱۲۷ ولسوالی دیگر این مواد انتقال داده شده‌اند.

کمیسیون مستقل انتخابات، قرار است برای یک صدهزار کارمند این نهاد چگونگی کارگیری از دستگاه‌های شناخت بایومتریک در روز انتخابات را تا پایان این هفته آموزش بدهد.

عبدالعزیز ابراهیمی، سخن‌گوی کمیسیون مستقل انتخابات در این باره گفت: «برنامه‌های ما تقریبأ در حدود ۹۰درصد تکمیل شده‌است و قرار است که تا پنجم میزان روند آموزش‌دهی ما نیز تکمیل شود و استخدام‌های ما نیز تا چند روز آینده تکمیل خواهد شد.»

قرار است انتخابات ریاست‌جمهوری، به روز شنبۀ هفتۀ آینده – ششم ماه میزان – برگزار شود. شماری از نهادهای ناظر می‌گویند که با توجه با کمی زمان، کمیسیون قادر نخواهد بود تا برنامه‌هایش را به‌گونۀ مکمل عملی سازد.

نا امنی، یکی از چالش‌های دیرگ فراراه برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری است. بربیناد آمارهای کمیسیون مستقل انتخابات، از ۵۳۷۳ مرکز رأی‌دهی که درنظر گرفته شده بود، ۴۳۱ آن بدلیل تهدیدات امنیتی در روز انتخابات بسته خواهند ماند.

اما، وزارت دفاع ملی از راه اندازی عملیات‌های ویژه ازبهر تأمین امنیت انتخابات و انتقال مواد انتخاباتی به ولسوالی‌ها اطمینان می‌دهد.

فواد امان، معاون سخن‌گوی وزارت دفاع ملی گفت: «تا یک و یا دو روز دیگر تمام مواد اساس و غیر اساس انتخاباتی به مراکز ولایت‌ها و مرکزهای رأی‌دهی انتقال داده می‌شود و نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان هم آماده گی کامل را برای برگزاری انتخابات دارند.»

با این همه، کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که اگر امنیت مرکزهای رأی‌دهی که زیر تهدید قرار دارند تأمین شوند، این نهاد انتخابات را در آن مرکزها برگزار خواهد کرد.

انتخابات ۹۸

پنج روز تا انتخابات؛ ۹۰درصد کارها درکمیسیون انتخابات پیش رفته‌اند

قرار است انتخابات ریاست‌جمهوری، به روز شنبۀ هفتۀ آینده – ششم ماه میزان – برگزار شود.

تصویر بندانگشتی

پنج روز مانده به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در کشور، کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که کارهای این نهاد ۹۰درصد پیش رفته‌اند؛ اما هنوز هم برخی از چالش‌ها برجا هستند.

انتقال مواد انتخاباتی به ولسوالی‌ها، روند آموزش کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات و نبود امنیت در برخی از ولسوالی‌ها از چالش‌های اصلی در برابر کار کمیسیون مستقل انتخابات استند.

کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که تاکنون به ۲۴۸ ولسوالی مواد انتخاباتی نرسیده‌است و به ۱۲۷ ولسوالی دیگر این مواد انتقال داده شده‌اند.

کمیسیون مستقل انتخابات، قرار است برای یک صدهزار کارمند این نهاد چگونگی کارگیری از دستگاه‌های شناخت بایومتریک در روز انتخابات را تا پایان این هفته آموزش بدهد.

عبدالعزیز ابراهیمی، سخن‌گوی کمیسیون مستقل انتخابات در این باره گفت: «برنامه‌های ما تقریبأ در حدود ۹۰درصد تکمیل شده‌است و قرار است که تا پنجم میزان روند آموزش‌دهی ما نیز تکمیل شود و استخدام‌های ما نیز تا چند روز آینده تکمیل خواهد شد.»

قرار است انتخابات ریاست‌جمهوری، به روز شنبۀ هفتۀ آینده – ششم ماه میزان – برگزار شود. شماری از نهادهای ناظر می‌گویند که با توجه با کمی زمان، کمیسیون قادر نخواهد بود تا برنامه‌هایش را به‌گونۀ مکمل عملی سازد.

نا امنی، یکی از چالش‌های دیرگ فراراه برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری است. بربیناد آمارهای کمیسیون مستقل انتخابات، از ۵۳۷۳ مرکز رأی‌دهی که درنظر گرفته شده بود، ۴۳۱ آن بدلیل تهدیدات امنیتی در روز انتخابات بسته خواهند ماند.

اما، وزارت دفاع ملی از راه اندازی عملیات‌های ویژه ازبهر تأمین امنیت انتخابات و انتقال مواد انتخاباتی به ولسوالی‌ها اطمینان می‌دهد.

فواد امان، معاون سخن‌گوی وزارت دفاع ملی گفت: «تا یک و یا دو روز دیگر تمام مواد اساس و غیر اساس انتخاباتی به مراکز ولایت‌ها و مرکزهای رأی‌دهی انتقال داده می‌شود و نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان هم آماده گی کامل را برای برگزاری انتخابات دارند.»

با این همه، کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که اگر امنیت مرکزهای رأی‌دهی که زیر تهدید قرار دارند تأمین شوند، این نهاد انتخابات را در آن مرکزها برگزار خواهد کرد.

هم‌رسانی کنید