Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

پیکارهای انتخابات ریاست‌جمهوری زیر سایۀ تلاش‌های صلح آغاز شدند

پیکارهای انتخابات ریاست‌جمهوری، امروز (یک‌شنبه، ۶ اسد) به‌گونۀ رسمی آغاز شدند و نامزدان این انتخابات با برگزاری برنامه‌ها و گردهمای مختلف، دربارۀ برنامه‌های شان به مردم گفتند.

قرار است این پیکارها، تا سوم ماه میزان (در حدود دوماه) ادامه داشته باشند. بربنیاد تقویم کمیسسیون مستقل انتخابات، چهارم و پنجم ماه میزان دورۀ سکومت خواهد بود و در ششم میزان انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار خواهد شد.

در این انتخابات، هژده تن به شمول محمداشرف غنی و عبدالله عبدالله خودشان را نامزد کرده‌اند.

در برنامه‌های پیکارهای انتخاباتی که امروز غنی و عبدالله عبدالله داشتند، بیشتر از پرداختن به برنامه‌های شان به مردم، به هم‌دیگر و نیز نامزدان دیگر نیش کنایه گفتند.

شماری از شهروندان کشور و نهادهای ناظر بر انتخابات، می‌گویند که پیکارهای انتخاباتی نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، کمرنک استند.

پایتخت نشینان در حالی‌که یگانه راه مشروع انتقال قدرت را برگزاری انتخابات می‌گویند اما شماری از آنان هنوز به برگزاری انتخابات شفاف باورمند نیستند.

شماری از اعضای شورای ملی، علت کمرنگ بودن پیکارهای انتخاباتی را بی‌باوری شماری از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری به شفافیت و برگزار نشدن به موقع انتخابات می‌دانند.

در همین حال، نهادهای ناظر انتخاباتی می‌گویند که شماری از مقام‌های دولتی در نخستین روز پیکارهای انتخاباتی، خلاف قانون، در گردهمایی‌های دسته‌های انتخاباتی شرکت نموده‌اند.

پیکارهای انتخاباتی در حالی آغاز می‌شوند که تلاش‌‎های برای آغاز گفت‌وگوهای صلح با طالبان به شدت جریان دارد. بسیاری‌ها باور دارند که برگزاری انتخابات در اولویت ایالات متحده و جامعۀ جهانی نیست و به همین دلیل نامزدان انتخابات و مردم کمتر به برگزاری انتخابات باورمند اند.

پیکارهای انتخابات ریاست‌جمهوری زیر سایۀ تلاش‌های صلح آغاز شدند

نهادهای ناظر انتخاباتی می‌گویند که شماری از مقام‌های دولتی در نخستین روز پیکارهای انتخاباتی، خلاف قانون، در گردهمایی‌های دسته‌های انتخاباتی شرکت نموده‌اند.

تصویر بندانگشتی

پیکارهای انتخابات ریاست‌جمهوری، امروز (یک‌شنبه، ۶ اسد) به‌گونۀ رسمی آغاز شدند و نامزدان این انتخابات با برگزاری برنامه‌ها و گردهمای مختلف، دربارۀ برنامه‌های شان به مردم گفتند.

قرار است این پیکارها، تا سوم ماه میزان (در حدود دوماه) ادامه داشته باشند. بربنیاد تقویم کمیسسیون مستقل انتخابات، چهارم و پنجم ماه میزان دورۀ سکومت خواهد بود و در ششم میزان انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار خواهد شد.

در این انتخابات، هژده تن به شمول محمداشرف غنی و عبدالله عبدالله خودشان را نامزد کرده‌اند.

در برنامه‌های پیکارهای انتخاباتی که امروز غنی و عبدالله عبدالله داشتند، بیشتر از پرداختن به برنامه‌های شان به مردم، به هم‌دیگر و نیز نامزدان دیگر نیش کنایه گفتند.

شماری از شهروندان کشور و نهادهای ناظر بر انتخابات، می‌گویند که پیکارهای انتخاباتی نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، کمرنک استند.

پایتخت نشینان در حالی‌که یگانه راه مشروع انتقال قدرت را برگزاری انتخابات می‌گویند اما شماری از آنان هنوز به برگزاری انتخابات شفاف باورمند نیستند.

شماری از اعضای شورای ملی، علت کمرنگ بودن پیکارهای انتخاباتی را بی‌باوری شماری از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری به شفافیت و برگزار نشدن به موقع انتخابات می‌دانند.

در همین حال، نهادهای ناظر انتخاباتی می‌گویند که شماری از مقام‌های دولتی در نخستین روز پیکارهای انتخاباتی، خلاف قانون، در گردهمایی‌های دسته‌های انتخاباتی شرکت نموده‌اند.

پیکارهای انتخاباتی در حالی آغاز می‌شوند که تلاش‌‎های برای آغاز گفت‌وگوهای صلح با طالبان به شدت جریان دارد. بسیاری‌ها باور دارند که برگزاری انتخابات در اولویت ایالات متحده و جامعۀ جهانی نیست و به همین دلیل نامزدان انتخابات و مردم کمتر به برگزاری انتخابات باورمند اند.

هم‌رسانی کنید