Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کمیسیون، نامزدان و ناظران انتخابات نشست مشترک برگزار می‌کنند

در پی تداوم جنجال‌های انتخاباتی و تأخیر در اعلام نتایج نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری، قرار است فردا (یک‌شنبه، ۷قوس) کمیسیون مستقل انتخابات، شماری از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری و نهادهای دخیل در روند انتخابات نشست مشترکی را برای دریافت یک راه‌حل به این جنجال‌ها برگزار کنند.

انتظار می‌رود در حدود هفتاد تن از نماینده‌گان دسته‌های انتخاباتی، ناظران انتخابات، جامعۀ مدنی و دیگر نهادهای دخیل در روند انتخابات، در نشست فردا شرکت کنند.

اما، برخی از دسته‌های انتخاباتی آن‌چه فراهم‌نشدن زمینۀ پوشش زنده این نشست و نبود زمینه برای گفت‌وگو آزاد میان دسته‌های انتخاباتی و کمیسیون مستقل انتخابات می‌دانند، می‌گویند که در این نشست شرکت نخواهند کرد.

دستۀ انتخاباتی گلبدین حکمتیار، نشست فردا را نمادین می‌خواند و می‌گوید که این نشست پشت درهای بسته برگزار خواهد شد.

همایون جریر، عضو دستۀ انتخاباتی گلبدین حکمتیار گفت: «این جلسه، یک جلسۀ بسیار شکلی و تشریفاتی است؛ در این جلسه شرکت نمی‌کنیم.»

دستۀ انتخاباتی عبدالله عبدالله هم دربارۀ چگونگی برگزاری این نشست، انتقادهایی دارد و می‌گوید که کمیسیون مستقل انتخابات به‌جای برگزاری این نشست در پشت درهای بسته بگذارد رسانه‌ها نیز در این نشت حضور داشته باشند.

نور رحمان اخلاقی، عضو دستۀ انتخاباتی عبدالله عبدالله اظهار داشت: «امروز دربارۀ پخش زنده و دربارۀ این‌که طرف‌های بحث روشن باشند و هردو طرف فرصت داشته باشند و متأسفانه تا جایی‌که من می‌دانم، کمیسیون یک دفاع قانونی ندارد، از عملکردش دارد فرار می‌کند.»

یوسف رشید، رییس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانۀ افغانستان نیز بیان داشت: «مواردی‌که دارند به‌عنوان نکات اعتراضی و استنباط از قانون و طرزالعمل، باید بسیار واضیح و روشن در حضور اشتراک کننده‌ها بیان کنند.»

اورنگ زیب، کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که در این نشست رسانه‌ها حضور خواهند داشت: «رسانه‌ها حضور می‌داشته باشند و در حضور رسانه‌ها این موضوعات مطرح می‌شود.»

در همین حال، عبدالقادر هوتخیل، ناطر انتخاباتی دستۀ انتخاباتی اشرف غنی می‌گوید که نماینده‌گان این دسته در این نشست شرکت خواهند کرد: «دستۀ دولت ساز به عموم به این نشست آماده‌گی گرفته‌است و در این نشست می‌رود و دیدگاه‌های خودش را می‌دهد.»

از سویی دیگر، رحمت‌الله نبیل، نامزد دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری در تویترش نوشته‌است که برای اعتبار بخشیدن ۱۳۷هزار رأی مورد منازعه، کمیسیون مستقل انتخابات از اطلاعاتی کار گرفته‌است که ادارۀ ملی احصایه و معلومات پیش از برگزاری انتخابات در دستگاه‌های شناخت بایومتریک ثبت کرده بود.

آقای نبیل برای اثبات این ادعایش، گفته‌است که از جملۀ ۳۵هزار دستگاۀ شناخت بایومتریک، ۱۸هزار دستگاه از سوی ادارۀ احصایه به کمیسیون داده شدند که خبر واگذاری این دستگاه‌ها را در ماه اگست تلویزیون ملی نیز پخش کرده بود.

این همه در حالی است که پس از دو نیم ماه از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، کمیسیون مستقل انتخابات موفق نشده حتا نتایج نخستین این انتخابات را اعلام کند.

مزید بر این، دسته‌های انتخاباتی عبدالله و حکمتیار تظاهرات‌هایی را راه‌اندازی کرده‌اند و خواهان تأمین «شفافیت» در این انتخابات استند.

دستۀ انتخاباتی عبدالله عبدالله، از چند هفته بدینسو هفت دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات را بسته است و اجازه نمی‌دهد بازشماری آرا در این مرکزها انجام شود.

کمیسیون، نامزدان و ناظران انتخابات نشست مشترک برگزار می‌کنند

دستۀ انتخاباتی عبدالله عبدالله هرچند از شرکت نماینده‌گان این دسته در این نشست سخن می‌زند، اما می‌گوید که باید اجازده داده شود تا رسانه‌ها این نشست را زنده پوشش دهند.

تصویر بندانگشتی

در پی تداوم جنجال‌های انتخاباتی و تأخیر در اعلام نتایج نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری، قرار است فردا (یک‌شنبه، ۷قوس) کمیسیون مستقل انتخابات، شماری از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری و نهادهای دخیل در روند انتخابات نشست مشترکی را برای دریافت یک راه‌حل به این جنجال‌ها برگزار کنند.

انتظار می‌رود در حدود هفتاد تن از نماینده‌گان دسته‌های انتخاباتی، ناظران انتخابات، جامعۀ مدنی و دیگر نهادهای دخیل در روند انتخابات، در نشست فردا شرکت کنند.

اما، برخی از دسته‌های انتخاباتی آن‌چه فراهم‌نشدن زمینۀ پوشش زنده این نشست و نبود زمینه برای گفت‌وگو آزاد میان دسته‌های انتخاباتی و کمیسیون مستقل انتخابات می‌دانند، می‌گویند که در این نشست شرکت نخواهند کرد.

دستۀ انتخاباتی گلبدین حکمتیار، نشست فردا را نمادین می‌خواند و می‌گوید که این نشست پشت درهای بسته برگزار خواهد شد.

همایون جریر، عضو دستۀ انتخاباتی گلبدین حکمتیار گفت: «این جلسه، یک جلسۀ بسیار شکلی و تشریفاتی است؛ در این جلسه شرکت نمی‌کنیم.»

دستۀ انتخاباتی عبدالله عبدالله هم دربارۀ چگونگی برگزاری این نشست، انتقادهایی دارد و می‌گوید که کمیسیون مستقل انتخابات به‌جای برگزاری این نشست در پشت درهای بسته بگذارد رسانه‌ها نیز در این نشت حضور داشته باشند.

نور رحمان اخلاقی، عضو دستۀ انتخاباتی عبدالله عبدالله اظهار داشت: «امروز دربارۀ پخش زنده و دربارۀ این‌که طرف‌های بحث روشن باشند و هردو طرف فرصت داشته باشند و متأسفانه تا جایی‌که من می‌دانم، کمیسیون یک دفاع قانونی ندارد، از عملکردش دارد فرار می‌کند.»

یوسف رشید، رییس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانۀ افغانستان نیز بیان داشت: «مواردی‌که دارند به‌عنوان نکات اعتراضی و استنباط از قانون و طرزالعمل، باید بسیار واضیح و روشن در حضور اشتراک کننده‌ها بیان کنند.»

اورنگ زیب، کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که در این نشست رسانه‌ها حضور خواهند داشت: «رسانه‌ها حضور می‌داشته باشند و در حضور رسانه‌ها این موضوعات مطرح می‌شود.»

در همین حال، عبدالقادر هوتخیل، ناطر انتخاباتی دستۀ انتخاباتی اشرف غنی می‌گوید که نماینده‌گان این دسته در این نشست شرکت خواهند کرد: «دستۀ دولت ساز به عموم به این نشست آماده‌گی گرفته‌است و در این نشست می‌رود و دیدگاه‌های خودش را می‌دهد.»

از سویی دیگر، رحمت‌الله نبیل، نامزد دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری در تویترش نوشته‌است که برای اعتبار بخشیدن ۱۳۷هزار رأی مورد منازعه، کمیسیون مستقل انتخابات از اطلاعاتی کار گرفته‌است که ادارۀ ملی احصایه و معلومات پیش از برگزاری انتخابات در دستگاه‌های شناخت بایومتریک ثبت کرده بود.

آقای نبیل برای اثبات این ادعایش، گفته‌است که از جملۀ ۳۵هزار دستگاۀ شناخت بایومتریک، ۱۸هزار دستگاه از سوی ادارۀ احصایه به کمیسیون داده شدند که خبر واگذاری این دستگاه‌ها را در ماه اگست تلویزیون ملی نیز پخش کرده بود.

این همه در حالی است که پس از دو نیم ماه از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، کمیسیون مستقل انتخابات موفق نشده حتا نتایج نخستین این انتخابات را اعلام کند.

مزید بر این، دسته‌های انتخاباتی عبدالله و حکمتیار تظاهرات‌هایی را راه‌اندازی کرده‌اند و خواهان تأمین «شفافیت» در این انتخابات استند.

دستۀ انتخاباتی عبدالله عبدالله، از چند هفته بدینسو هفت دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات را بسته است و اجازه نمی‌دهد بازشماری آرا در این مرکزها انجام شود.

هم‌رسانی کنید