تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
انتخابات ۹۸

کمیسیون انتخابات: بررسی آرای انتخابات مجلس کابل نظارت شود

یک روز پس از ملغاشدن نتایج بازرسی‌ و بازشماری آرای کابل، اکنون کمیسیون مستقل انتخابات خواهان نظارت نهادهای ناظر از چگونگی بررسی این آرا است.

کمیسیون شکایات انتخاباتی، روز گذشته اعلام کرد که نتایج بازرسی و بازشماری آرای انتخابات مجلس ولایت کابل ملغا است، اما نتایج ابتدایی کماکان قابل اعتبار می‌باشد.

اکنون، کمیسیون شکایات انتخاباتی قرار است تمامی برگه‌های نتایج انتخابات کابل را دوباره در بانک اطلاعاتی ثبت و برآیند آن را اعلام کرد.

اما، کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی باید به‌گونۀ رسمی از نهادهای ناظر و نماینده‌گان نامزدان بخواهد که از این بررسی‌ها نظارت کنند.

محمد عبدالله، عضو کمیسیون مستقل انتخابات در این باره گفت: «اسنادی‌که لغو شده، اشخاص زیادی به‌گونۀ دوامدار بالای آن کار کرده بودند. دلیلی‌که این باطل شده، حتمأ نارسایی وجود داشته. کسانی‌که این را بازشماری و تفتیش کرده بودند و این تفتیش آن‌ها بوده که نتایج ملغا شده. با اینانف برخورد صورت می‌گیرد یا به سارنوالی معرفی می‌شوند.»

آرای کابل بدلیل تقلب‌های گسترده در برگزاری انتخابات مجلس این ولایت، دوبار تاکنون بازشماری شده‌است، اما نتایج نهایی آن اعلام نشده‌است.

در همین حال، نهادهای ناظر بر روند انتخابات بازشماری و تفتیش آرای کابل را با فساد همراه می‌دانند و از ملغا شدن این نتایج استقبال می‌کنند.
صغرا سعادت، سخن‌گوی بنیاد انتخابات شفاف گفت: «به اساس نظارت ما بشترین تقلب در زمان بازشماری و تفتیش آرای کابل صورت گرفت. فسادهای کلان مالی هم همان وقت صورت گرفت ریزلت شیت‌ها بسیار تغییر خورد.»

یوسف رشید، رییس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه نیز افزود: «چگونگی روش کار شان و این‌که تجارب فساد تکرار نشوند، قابل نگرانی است. در این قسمت خواهان این استیم که کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی در این قسمت باید تدابیر لازمی را برای جلوگیری از فساد و تقلب‌های تلخ گذشته و بلند بردن اعتبار کار شان و شفافیت باید تدابیر خاصی را روی دست داشته باشند.»
 
انتخابات مجلس نماینده‌گان، در ماه میزان سال گذشته برگزار شد. حالا که بیش از شش ماه از این انتخابات می‌گذرد، کمیسیون‌های انتخاباتی موفق نشده‌اند که نتایج نهایی برای تمامی ولایت‌ها را اعلام کند.

نهادهای ناظر بر روند انتخابات از نابه‌سامانی‌ها برگزاری این انتخابات سخن می‌زنند و می‌گویند که در هنگام بازشماری و تفتیش آرای کابل نیز تقلب‌های بسیاری صورت گرفتند.

انتخابات ۹۸

کمیسیون انتخابات: بررسی آرای انتخابات مجلس کابل نظارت شود

کمیسیون شکایات انتخاباتی، روز گذشته اعلام کرد که نتایج بازرسی و بازشماری آرای انتخابات مجلس ولایت کابل ملغا است، اما نتایج ابتدایی کماکان قابل اعتبار می‌باشد.

تصویر بندانگشتی

یک روز پس از ملغاشدن نتایج بازرسی‌ و بازشماری آرای کابل، اکنون کمیسیون مستقل انتخابات خواهان نظارت نهادهای ناظر از چگونگی بررسی این آرا است.

کمیسیون شکایات انتخاباتی، روز گذشته اعلام کرد که نتایج بازرسی و بازشماری آرای انتخابات مجلس ولایت کابل ملغا است، اما نتایج ابتدایی کماکان قابل اعتبار می‌باشد.

اکنون، کمیسیون شکایات انتخاباتی قرار است تمامی برگه‌های نتایج انتخابات کابل را دوباره در بانک اطلاعاتی ثبت و برآیند آن را اعلام کرد.

اما، کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی باید به‌گونۀ رسمی از نهادهای ناظر و نماینده‌گان نامزدان بخواهد که از این بررسی‌ها نظارت کنند.

محمد عبدالله، عضو کمیسیون مستقل انتخابات در این باره گفت: «اسنادی‌که لغو شده، اشخاص زیادی به‌گونۀ دوامدار بالای آن کار کرده بودند. دلیلی‌که این باطل شده، حتمأ نارسایی وجود داشته. کسانی‌که این را بازشماری و تفتیش کرده بودند و این تفتیش آن‌ها بوده که نتایج ملغا شده. با اینانف برخورد صورت می‌گیرد یا به سارنوالی معرفی می‌شوند.»

آرای کابل بدلیل تقلب‌های گسترده در برگزاری انتخابات مجلس این ولایت، دوبار تاکنون بازشماری شده‌است، اما نتایج نهایی آن اعلام نشده‌است.

در همین حال، نهادهای ناظر بر روند انتخابات بازشماری و تفتیش آرای کابل را با فساد همراه می‌دانند و از ملغا شدن این نتایج استقبال می‌کنند.
صغرا سعادت، سخن‌گوی بنیاد انتخابات شفاف گفت: «به اساس نظارت ما بشترین تقلب در زمان بازشماری و تفتیش آرای کابل صورت گرفت. فسادهای کلان مالی هم همان وقت صورت گرفت ریزلت شیت‌ها بسیار تغییر خورد.»

یوسف رشید، رییس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه نیز افزود: «چگونگی روش کار شان و این‌که تجارب فساد تکرار نشوند، قابل نگرانی است. در این قسمت خواهان این استیم که کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی در این قسمت باید تدابیر لازمی را برای جلوگیری از فساد و تقلب‌های تلخ گذشته و بلند بردن اعتبار کار شان و شفافیت باید تدابیر خاصی را روی دست داشته باشند.»
 
انتخابات مجلس نماینده‌گان، در ماه میزان سال گذشته برگزار شد. حالا که بیش از شش ماه از این انتخابات می‌گذرد، کمیسیون‌های انتخاباتی موفق نشده‌اند که نتایج نهایی برای تمامی ولایت‌ها را اعلام کند.

نهادهای ناظر بر روند انتخابات از نابه‌سامانی‌ها برگزاری این انتخابات سخن می‌زنند و می‌گویند که در هنگام بازشماری و تفتیش آرای کابل نیز تقلب‌های بسیاری صورت گرفتند.

هم‌رسانی کنید