تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
انتخابات ۹۸

کمیسیون شکایات: آرای شماری از محل‌ها در ۲۰ ولایت بازشماری می‌شوند

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، می‌گوید که در نتیجۀ بررسی شکایت‌های انتخاباتی روشن شده‌است که باید آرای شماری از محل‌های رأی‌دهی در ۱۵ تا ۲۰ ولایت بازشماری شوند.

چمن شاه اعتمادری، رییس دبیرخانۀ این کمیسیون امروز (چهارشنبه، ۱۸جدی) به طلوع‌نیوز گفت که کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی در حال هماهنگ‌سازی با کمیسیون مستقل انتخابات دربارۀ آغاز بازشماری این محل‌های رأی‌دهی است.

اعتمادی افزود: «احتمالأ ولایت‌های زیادی به تفتیش و بازشماری خواهد رفت. البته ممکن آمار محلاتی که به باشماری می‌رود خیلی بالا نباشد، اما در اکثر ولایت‌ها، نتیجۀ شکایت‌ها منجر به بازشماری و تفتیش مجدد خواهد شد.»

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، بازشماری آرا را کار کمیسیون مستقل انتخابات می‌داند.

در همین حال، حبیب‌الرحمان ننگ، رییس دبیرخانۀ کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که در این باره با کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی کمک خواهند کرد: «ما کاملأ در تمام بخش‌ها با کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی متعهد استیم.»

بربنیاد تقویم کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، این نهاد باید تا روز دو شنبۀ هفتۀ آینده فیصله‌هایش را دربارۀ بررسی شکایت‌های انتخاباتی ۳۴ ولایت نهایی سازد، اما نهادهای ناظر بر روند انتخابات این کار را ناممکن می‌دانند.

خلیل رووفی، عضو اتحادیه نهادهای ناظر بر انتخابات در این باره گفت: «بحث ظرفیت کمیسیون شکایات و تعداد شکایت‌هایی که صورت گرفته قطعأ هردوی این‌ها قابل مقایسه نیست – ظرفیت خیلی پایین است و شکایات سطحش خیلی بالا است.»
 
کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی بررسی‌هایش را دربارۀ ۱۶۵۰۰شکایت به روز پنجم ماه جدی آغاز کرد و باید تا دوهفتۀ دیگر نتیجه کارش را به کمیسیون مستقل انتخابات بفرستد تا این کمیسیون نتایج نهایی انتخابات ریاست‌جمهوری را روشن بسازد.

انتخابات ریاست‌جمهوری به تاریخ ششم ماه میزان برگزار شد. نتایج نخستین این انتخابات – سه ماه پس برگزاری انتخابات اعلام شد، اما هنوز معلوم نیست که نتایج نهایی چه زمانی اعلام خواهد شد.

انتخابات ۹۸

کمیسیون شکایات: آرای شماری از محل‌ها در ۲۰ ولایت بازشماری می‌شوند

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی بررسی‌هایش را دربارۀ ۱۶۵۰۰شکایت به روز پنجم ماه جدی آغاز کرد.

تصویر بندانگشتی

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، می‌گوید که در نتیجۀ بررسی شکایت‌های انتخاباتی روشن شده‌است که باید آرای شماری از محل‌های رأی‌دهی در ۱۵ تا ۲۰ ولایت بازشماری شوند.

چمن شاه اعتمادری، رییس دبیرخانۀ این کمیسیون امروز (چهارشنبه، ۱۸جدی) به طلوع‌نیوز گفت که کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی در حال هماهنگ‌سازی با کمیسیون مستقل انتخابات دربارۀ آغاز بازشماری این محل‌های رأی‌دهی است.

اعتمادی افزود: «احتمالأ ولایت‌های زیادی به تفتیش و بازشماری خواهد رفت. البته ممکن آمار محلاتی که به باشماری می‌رود خیلی بالا نباشد، اما در اکثر ولایت‌ها، نتیجۀ شکایت‌ها منجر به بازشماری و تفتیش مجدد خواهد شد.»

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، بازشماری آرا را کار کمیسیون مستقل انتخابات می‌داند.

در همین حال، حبیب‌الرحمان ننگ، رییس دبیرخانۀ کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که در این باره با کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی کمک خواهند کرد: «ما کاملأ در تمام بخش‌ها با کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی متعهد استیم.»

بربنیاد تقویم کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، این نهاد باید تا روز دو شنبۀ هفتۀ آینده فیصله‌هایش را دربارۀ بررسی شکایت‌های انتخاباتی ۳۴ ولایت نهایی سازد، اما نهادهای ناظر بر روند انتخابات این کار را ناممکن می‌دانند.

خلیل رووفی، عضو اتحادیه نهادهای ناظر بر انتخابات در این باره گفت: «بحث ظرفیت کمیسیون شکایات و تعداد شکایت‌هایی که صورت گرفته قطعأ هردوی این‌ها قابل مقایسه نیست – ظرفیت خیلی پایین است و شکایات سطحش خیلی بالا است.»
 
کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی بررسی‌هایش را دربارۀ ۱۶۵۰۰شکایت به روز پنجم ماه جدی آغاز کرد و باید تا دوهفتۀ دیگر نتیجه کارش را به کمیسیون مستقل انتخابات بفرستد تا این کمیسیون نتایج نهایی انتخابات ریاست‌جمهوری را روشن بسازد.

انتخابات ریاست‌جمهوری به تاریخ ششم ماه میزان برگزار شد. نتایج نخستین این انتخابات – سه ماه پس برگزاری انتخابات اعلام شد، اما هنوز معلوم نیست که نتایج نهایی چه زمانی اعلام خواهد شد.

هم‌رسانی کنید