تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کمیسیون شکایات: آرای ۱۶۴۵محل رأی‌دهی بازشماری می‌شوند

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید که بررسی‌های این کمیسیون نشان می‌دهند که آرای ۱۶۴۵محل رأی‌دهی در ۱۸ ولایت بازشماری می‌شوند.

دبیر و سخن‌گوی این کمیسیون، می‌گوید که بیشترین این محل‌های رأی‌دهی در ولایت‌های ننگرهار، کنر و نیمروز استند و ولایت‌های پنجشیر، سرپل و بغلان کمترین محل‌های رأی‌دهی را برای بازشماری آرا دارند.

بربنیاد آمارهای کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی آرای ۷۰۰ محل در ننگرهار، ۲۴۸محل در کنر، ۱۷۷ محل در نیمروز، ۷۰ محل در تخار، ۶۶ محل در غزنی، ۶۲محل در بدخشان، ۲۶ محل در پکتیکا، ۶۱ محل در زابل، ۵۹ محل در هرات، ۵۱ محل در غور، ۴۴ محل در پروان، ۱۸ محل در لوگر، ۴۳ محل در لغمان، ۳۹ محل در کندز، ۱۷محل در بلخ، شش محل در بغلان، چهار محل در سرپل و یک محل در پنجشیر بازشماری خواهند شد.

به گفتۀ قاسم الیاسی، محمد قاسم الیاسی، دبیر و سخن‌گوی کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخابات روند بازشماری آرای این محل‌ها، به روز شنبه (۲۱جدی) آغاز خواهد شد: «فیصلۀ مهمی که بوده روی تفاوت آرا و یا مثلأ خارج از وقت، آرای مشکوک و یا ابطال آرا بدون دلیل – یعنی مهم‌ترین فیصله، بازشماری بوده‌است.»

در همین حال، برخی ازشکایت‌ها در دفتر های ولایتی بلخ و هرات به علت مستند نبودن رد شده‌اند.

خال محمد محمودی، عضو کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های بلخ گفت: «از مجموع اعتراضات وارده که مجموعأ ۱۹۹ اعتراض می‌شود، هفده مورد آن به بازشماری می‌رود.»

احمدالله اکسیر، عضو کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی ولایت هرات نیز افزود: «۶۰ شکایت رفته به بازشماری و تقریبأ ۱۷۰ شکایتی دیگری که داشتیم رد شدند.»

به گفتۀ کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، ارزگان، بادغیس، فراه، جوزجان، فاریاب، سمنگان و نورستان ولایت‌هایی استند که نیاز به بازشماری ندارند و هشت ولایت دیگر نیز در حال تحلیل و بررسی شکایت‌ها اند.

کمیسیون رسیده گی به شکایت‌های انتخاباتی، باید تا روز دوشنبۀ هفتۀ آینده تصمیم نهایی را دربارۀ بررسی شکایت‌های انتخاباتی اعلام  کند و تا کمتر از دوهفتۀ دیگر نتیجۀ بررسی‌هایش را نهایی و آن را به کمیسیون مستقل انتخابات بسپارد.

کمیسیون شکایات: آرای ۱۶۴۵محل رأی‌دهی بازشماری می‌شوند

کمیسیون مستقل رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، می‌گوید که قرار است روند بازشماری آرای این محل‌ها، روز شنبه آغاز خواهد شد.

تصویر بندانگشتی

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید که بررسی‌های این کمیسیون نشان می‌دهند که آرای ۱۶۴۵محل رأی‌دهی در ۱۸ ولایت بازشماری می‌شوند.

دبیر و سخن‌گوی این کمیسیون، می‌گوید که بیشترین این محل‌های رأی‌دهی در ولایت‌های ننگرهار، کنر و نیمروز استند و ولایت‌های پنجشیر، سرپل و بغلان کمترین محل‌های رأی‌دهی را برای بازشماری آرا دارند.

بربنیاد آمارهای کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی آرای ۷۰۰ محل در ننگرهار، ۲۴۸محل در کنر، ۱۷۷ محل در نیمروز، ۷۰ محل در تخار، ۶۶ محل در غزنی، ۶۲محل در بدخشان، ۲۶ محل در پکتیکا، ۶۱ محل در زابل، ۵۹ محل در هرات، ۵۱ محل در غور، ۴۴ محل در پروان، ۱۸ محل در لوگر، ۴۳ محل در لغمان، ۳۹ محل در کندز، ۱۷محل در بلخ، شش محل در بغلان، چهار محل در سرپل و یک محل در پنجشیر بازشماری خواهند شد.

به گفتۀ قاسم الیاسی، محمد قاسم الیاسی، دبیر و سخن‌گوی کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخابات روند بازشماری آرای این محل‌ها، به روز شنبه (۲۱جدی) آغاز خواهد شد: «فیصلۀ مهمی که بوده روی تفاوت آرا و یا مثلأ خارج از وقت، آرای مشکوک و یا ابطال آرا بدون دلیل – یعنی مهم‌ترین فیصله، بازشماری بوده‌است.»

در همین حال، برخی ازشکایت‌ها در دفتر های ولایتی بلخ و هرات به علت مستند نبودن رد شده‌اند.

خال محمد محمودی، عضو کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های بلخ گفت: «از مجموع اعتراضات وارده که مجموعأ ۱۹۹ اعتراض می‌شود، هفده مورد آن به بازشماری می‌رود.»

احمدالله اکسیر، عضو کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی ولایت هرات نیز افزود: «۶۰ شکایت رفته به بازشماری و تقریبأ ۱۷۰ شکایتی دیگری که داشتیم رد شدند.»

به گفتۀ کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، ارزگان، بادغیس، فراه، جوزجان، فاریاب، سمنگان و نورستان ولایت‌هایی استند که نیاز به بازشماری ندارند و هشت ولایت دیگر نیز در حال تحلیل و بررسی شکایت‌ها اند.

کمیسیون رسیده گی به شکایت‌های انتخاباتی، باید تا روز دوشنبۀ هفتۀ آینده تصمیم نهایی را دربارۀ بررسی شکایت‌های انتخاباتی اعلام  کند و تا کمتر از دوهفتۀ دیگر نتیجۀ بررسی‌هایش را نهایی و آن را به کمیسیون مستقل انتخابات بسپارد.

هم‌رسانی کنید