تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کمیسیون شکایات تاکنون دربارۀ بازشماری ۵۳۷۸ محل فیصله نکرده‌است

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، می‌‎گوید که اعضای این نهاد تاکنون دربارۀ بازشماری آرای ۵۳۷۸ محل رأی‌دهی فیصله نکرده‌اند.

محمد قاسم الیاسی، دبیر و سخن‌گوی این کمیسیون امروز (شنبه، ۲۸جدی) به طلوع‌نیوز گفت تا زمانی‌‎که رأی‌زنی‌ها میان تمامی اعضای این کمیسیون دربارۀ بازشماری آرای این محل‌ها نهایی نشود، این محل‌ها بازشماری نخواهند شد.

الیاسی در این باره گفت: «یک بحث دیگر اینجا وجود دارد که باید اعضای کمیسیون دربارۀ آن فیصله کند که اگر محلاتی وجود داشته باشند که یکبار بازشماری شده، آیا دوباره به بازشماری برود یا نرود.»

این در حالی است که به روز پنج‌شنبه، یک عضو این کمیسیون گفت که تنها محل‌های رأی‌دهی‌یی که از سوی دسته‌های انتخاباتی در برابر آن‌ها اعتراض وجود ندارد، بازشماری خواهند شد.

از سویی دیگر، نهادهای ناظر می‌گویند که احتمال دارد اطلاعات متفاوتی که اعضای کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی بدست می‌دهند بر روند اعلام نتایج انتخابات اثر بگذارد.

نعیم ایوب‌زاده، رییس اجرایی تیفا در این باره اظهار داشت: «جزئیاتی‌که بتواند ارقام را تثبیت کند وجود ندارد و یک نوع با ارقام بازی صورت گرفته. قوانین، لوایح و مقررات مورد بحث نبوده و امروز بحث هماهنگی و عدم هماهنگی به میان آمده.»

دسته‌های انتخاباتی تاکنون دربرابر تصمیم‌های کمیسیون‌های ولایتی در ۲۳ولایت استیناف خواهی کرده‌اند که تفاوت در آرا، آرای مشکوک و آرای خارج از زمان از مهم‌ترین این شکایت‌ها استند.

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، پیش از این گفته‌است فیصله‌های دفترهای ولایتی این نهاد که در برابر آن‌ها اعتراض وجود ندارد نهایی استند.

در همین حال، دسته‌های انتخاباتی می‌‎گویند که کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی نمی‌تواند پیش از رسیده‌گی به استیناف‌خواهی این دسته‌ها بازشماری محل‌های رأی‌دهی را آغاز کند.

محمد اجمل هودمن، مسؤول فنی دستۀ انتخاباتی اشرف غنی بیان داشت: «کمیسیون مرکزی قبل از این‌که استیناف‌‎خواهی ما را مورد رسیده‌گی قرار بدهد و در آن مورد تصمیم نگیرد، نمی‌تواند برود به بازشماری.»

نوررحمان اخلاقی، مسؤول فنی دستۀ انتخاباتی عبدالله عبدالله نیز بیان داشت: «از ولایات تصمیم‌های متفاوت آمده. باید این تصامیم را واحد بکنند و بعد محلاتی که به بازشماری می‌روند و محلاتی که فیصله به ابطال آن می‌شود، این‌ها از درملوگ گزارشش درخواست شود.»

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، تاکنون نزدیک به سه هزار اعتراض دسته‌های انتخاباتی را ثبت کرده‌است که بیشتر این شکایت‌ها در ولایت‌های کابل، ننگرهار، کنر، پکتیا، خوست، لغمان و کندهار ثبت شده‌اند.

کمیسیون شکایات تاکنون دربارۀ بازشماری ۵۳۷۸ محل فیصله نکرده‌است

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، تاکنون نزدیک به سه هزار اعتراض دسته‌های انتخاباتی را ثبت کرده‌است.

تصویر بندانگشتی

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، می‌‎گوید که اعضای این نهاد تاکنون دربارۀ بازشماری آرای ۵۳۷۸ محل رأی‌دهی فیصله نکرده‌اند.

محمد قاسم الیاسی، دبیر و سخن‌گوی این کمیسیون امروز (شنبه، ۲۸جدی) به طلوع‌نیوز گفت تا زمانی‌‎که رأی‌زنی‌ها میان تمامی اعضای این کمیسیون دربارۀ بازشماری آرای این محل‌ها نهایی نشود، این محل‌ها بازشماری نخواهند شد.

الیاسی در این باره گفت: «یک بحث دیگر اینجا وجود دارد که باید اعضای کمیسیون دربارۀ آن فیصله کند که اگر محلاتی وجود داشته باشند که یکبار بازشماری شده، آیا دوباره به بازشماری برود یا نرود.»

این در حالی است که به روز پنج‌شنبه، یک عضو این کمیسیون گفت که تنها محل‌های رأی‌دهی‌یی که از سوی دسته‌های انتخاباتی در برابر آن‌ها اعتراض وجود ندارد، بازشماری خواهند شد.

از سویی دیگر، نهادهای ناظر می‌گویند که احتمال دارد اطلاعات متفاوتی که اعضای کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی بدست می‌دهند بر روند اعلام نتایج انتخابات اثر بگذارد.

نعیم ایوب‌زاده، رییس اجرایی تیفا در این باره اظهار داشت: «جزئیاتی‌که بتواند ارقام را تثبیت کند وجود ندارد و یک نوع با ارقام بازی صورت گرفته. قوانین، لوایح و مقررات مورد بحث نبوده و امروز بحث هماهنگی و عدم هماهنگی به میان آمده.»

دسته‌های انتخاباتی تاکنون دربرابر تصمیم‌های کمیسیون‌های ولایتی در ۲۳ولایت استیناف خواهی کرده‌اند که تفاوت در آرا، آرای مشکوک و آرای خارج از زمان از مهم‌ترین این شکایت‌ها استند.

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، پیش از این گفته‌است فیصله‌های دفترهای ولایتی این نهاد که در برابر آن‌ها اعتراض وجود ندارد نهایی استند.

در همین حال، دسته‌های انتخاباتی می‌‎گویند که کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی نمی‌تواند پیش از رسیده‌گی به استیناف‌خواهی این دسته‌ها بازشماری محل‌های رأی‌دهی را آغاز کند.

محمد اجمل هودمن، مسؤول فنی دستۀ انتخاباتی اشرف غنی بیان داشت: «کمیسیون مرکزی قبل از این‌که استیناف‌‎خواهی ما را مورد رسیده‌گی قرار بدهد و در آن مورد تصمیم نگیرد، نمی‌تواند برود به بازشماری.»

نوررحمان اخلاقی، مسؤول فنی دستۀ انتخاباتی عبدالله عبدالله نیز بیان داشت: «از ولایات تصمیم‌های متفاوت آمده. باید این تصامیم را واحد بکنند و بعد محلاتی که به بازشماری می‌روند و محلاتی که فیصله به ابطال آن می‌شود، این‌ها از درملوگ گزارشش درخواست شود.»

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی، تاکنون نزدیک به سه هزار اعتراض دسته‌های انتخاباتی را ثبت کرده‌است که بیشتر این شکایت‌ها در ولایت‌های کابل، ننگرهار، کنر، پکتیا، خوست، لغمان و کندهار ثبت شده‌اند.

هم‌رسانی کنید