تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کمیسیون: نامزدان و ناظران در برنامه‌‎های انتخاباتی مزاحمت می‌کنند

کمیسیون مستقل انتخابات، شماری از نامزدان و ناظران انتخابات ریاست‌جمهوری را به ایجاد مزاحمت در برابر برنامه‌های عملیاتی این نهاد متهم می‌سازد.

مسؤولان این کمیسیون، می‌گویند که بدلیل همین مزاحمت‌ها کمیسیون نتوانسته‌است برنامه‌هایش را در زمان تعیین شده عملی کند.

حبیب‌الرحمن ننگ، رییس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات در این باره گفت: «ما با بسیار جرأت به مردم می‌گویم از روزی‌که ما کارهای عمیاتی را آغاز کردیم، کاندید، ناظر مزاحمت‌های شدید داشتند. کارهای عملیاتی ما را به کندی روبه‌رو کردند و ما نتوانستیم به وقت، کار ما را انجام بدهیم و مقصر همان‌ها استند.»

به گفتۀ مسؤولان کمیسیون مستقل انتخابات، دفترهای ولایتی این نهاد در هفت ولایت بسته‌ استند. آنان می‌گویند دسته‌هایی انتخاباتی که این دفترها را بسته‌اند، با روند بازشماری آرا مخالف استند.

روند بازشماری آرای در حدود هشت‌هزار محل رأی‌دهی هفتۀ پیش، پس از چهار روز توقف، از سر گرفته شد.

کمیسیون مستقل انتخابات، شب‌گذشته اعلام کرد که پس از تکمیل روند بازشماری و تفتیش آرای ۱۱۹۰ محل، آرای ۱۱۷۹ محل غیرمعتبر استند. به گفتۀ این کمیسیون، از میان آرای ۲۴۲۳ محلی که به بازشماری رفته بودند، نتیجۀ تفتیش و بازشماری آرای ۱۱۹۰ محل آن به این نهاد رسیده‌است.

سید عصمت الله مل، معاون کمیسیون مستقل انتخابات در این باره گفت: «تفتیش ویژه کردیم. دوباره به ما معلومات رسید؛ از بیش از ۱۱صد محل رأی‌دهی ما آن را در یک فیصله نامه، بی‌اعتبار اعلام کردیم دربارۀ متباقی هم تصمیم می‌گیریم.»

اما، دسته‌های انتخاباتی که مخالف روند بازشماری اند، می‌گویند که کمیسیون مستقل انتخابات باید تمامی ۳۰۰هزار رأیی را ‌که غیر بایومتریک استند باید باطل کند.

با این همه، تصویرهایی‌که از شماری از مرکزهای بازشماری آرا در ولایت ننگرهار به طلوع‌نیوز رسیده‌اند، نشان می‌دهند که کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات، برچسب‌های تقلبی، برچسب‌های مُهر ناشده و برچسپ‌هایی‌که (کی آر کُد) آن‌ها خوانده نمی‌شوند را با اعتبار شناخته‌ اند.

عارف کیانی، سخن‌گوی شورای شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری بیان داشت: «این بازشماری نیست، بازتقلب به نفع یک تیم معین انتخاباتی است که کمیسیون مستقل انتخابات عملأ انتخابات را به طرف بحران برده؛ هرگونه بحث تخنیکی در این راستا منتفی است و بحثی که پس از این صورت می‌گیرد، بحث سیاسی است.»

کمیسیون مستقل انتخابات، می‌کوشد تا بازشماری آرا را در ولایت‌های پنجشـیر، فاریـاب، جوزجـان، بغلان سمنگان، بدخشان و تخار که دفترهای این نهاد در آن‌جاها بسته استند، آغاز کند.

این کمیسیون، می‌گوید که اگر تلاش‌های این نهاد به جایی نرسد، نیروهای امنیتی باید در این باره اقدام کنند.

روند بازشماری آرا، در ۲۵ولایت پایان یافته‌است و نتایج بازشماری ۲۳ ولایت به مرکز رسیده‌است.

کمیسیون: نامزدان و ناظران در برنامه‌‎های انتخاباتی مزاحمت می‌کنند

کمیسیون مستقل انتخابات، تأکید می‌کند که تنها آرایی نزد این نهاد معتبر استند که بایومتریک شده باشند.

تصویر بندانگشتی

کمیسیون مستقل انتخابات، شماری از نامزدان و ناظران انتخابات ریاست‌جمهوری را به ایجاد مزاحمت در برابر برنامه‌های عملیاتی این نهاد متهم می‌سازد.

مسؤولان این کمیسیون، می‌گویند که بدلیل همین مزاحمت‌ها کمیسیون نتوانسته‌است برنامه‌هایش را در زمان تعیین شده عملی کند.

حبیب‌الرحمن ننگ، رییس دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات در این باره گفت: «ما با بسیار جرأت به مردم می‌گویم از روزی‌که ما کارهای عمیاتی را آغاز کردیم، کاندید، ناظر مزاحمت‌های شدید داشتند. کارهای عملیاتی ما را به کندی روبه‌رو کردند و ما نتوانستیم به وقت، کار ما را انجام بدهیم و مقصر همان‌ها استند.»

به گفتۀ مسؤولان کمیسیون مستقل انتخابات، دفترهای ولایتی این نهاد در هفت ولایت بسته‌ استند. آنان می‌گویند دسته‌هایی انتخاباتی که این دفترها را بسته‌اند، با روند بازشماری آرا مخالف استند.

روند بازشماری آرای در حدود هشت‌هزار محل رأی‌دهی هفتۀ پیش، پس از چهار روز توقف، از سر گرفته شد.

کمیسیون مستقل انتخابات، شب‌گذشته اعلام کرد که پس از تکمیل روند بازشماری و تفتیش آرای ۱۱۹۰ محل، آرای ۱۱۷۹ محل غیرمعتبر استند. به گفتۀ این کمیسیون، از میان آرای ۲۴۲۳ محلی که به بازشماری رفته بودند، نتیجۀ تفتیش و بازشماری آرای ۱۱۹۰ محل آن به این نهاد رسیده‌است.

سید عصمت الله مل، معاون کمیسیون مستقل انتخابات در این باره گفت: «تفتیش ویژه کردیم. دوباره به ما معلومات رسید؛ از بیش از ۱۱صد محل رأی‌دهی ما آن را در یک فیصله نامه، بی‌اعتبار اعلام کردیم دربارۀ متباقی هم تصمیم می‌گیریم.»

اما، دسته‌های انتخاباتی که مخالف روند بازشماری اند، می‌گویند که کمیسیون مستقل انتخابات باید تمامی ۳۰۰هزار رأیی را ‌که غیر بایومتریک استند باید باطل کند.

با این همه، تصویرهایی‌که از شماری از مرکزهای بازشماری آرا در ولایت ننگرهار به طلوع‌نیوز رسیده‌اند، نشان می‌دهند که کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات، برچسب‌های تقلبی، برچسب‌های مُهر ناشده و برچسپ‌هایی‌که (کی آر کُد) آن‌ها خوانده نمی‌شوند را با اعتبار شناخته‌ اند.

عارف کیانی، سخن‌گوی شورای شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری بیان داشت: «این بازشماری نیست، بازتقلب به نفع یک تیم معین انتخاباتی است که کمیسیون مستقل انتخابات عملأ انتخابات را به طرف بحران برده؛ هرگونه بحث تخنیکی در این راستا منتفی است و بحثی که پس از این صورت می‌گیرد، بحث سیاسی است.»

کمیسیون مستقل انتخابات، می‌کوشد تا بازشماری آرا را در ولایت‌های پنجشـیر، فاریـاب، جوزجـان، بغلان سمنگان، بدخشان و تخار که دفترهای این نهاد در آن‌جاها بسته استند، آغاز کند.

این کمیسیون، می‌گوید که اگر تلاش‌های این نهاد به جایی نرسد، نیروهای امنیتی باید در این باره اقدام کنند.

روند بازشماری آرا، در ۲۵ولایت پایان یافته‌است و نتایج بازشماری ۲۳ ولایت به مرکز رسیده‌است.

هم‌رسانی کنید