تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

گزارش نتایج آرای بازشماری‌شده هنوز به کمیسیون فرستاده نشده است

کمیسیون مستقل انتخابات می گوید با ان که قرار بود دبیرخانۀ این نهاد گزارش نتایج بازشماری آرای بیست و هفت ولایت را روز یک شنبه به اعضای رهبری بدهد اما این کار انجام نشده است.

ریس دبیر خانه کمیسیون می گوید که به زودی یک گزارش فنی را به اعضای رهبری می فرستد اما دبیر خانه این کمیسیون به ناظران و رسانه ها اجازه نمی دهد تا چی گونه گی روند گرد آوری نتایج آرای بازشماری را ببینند.

معاون کمیسیون انتخابات روز یک شنبه اعلام کرد که دبیرخانۀ کمیسیون انتخابات گزارش کلی نتایج بازشماری آرای بیست و هفت ولایت را تا شام همین روز به رهبری کمیسیون می فرستند اما اکنون اعضای این کمیسیون می گویند که دبیر خانۀ این نهاد تا کنون این گزارش را نفرستاده است. 

امروز دوشنبه نیز با وجود تلاش ها رسانه ها نتوانستند جزییات لازم را ازاعضای کمیسیون درباره آن چه که دراین نهاد می گذرد به دست بیاورند.

رییس دبیرخانه کمیسیون خلاف گفته های رییس کمیسیون انتخابات که به روز پنج شنبه اعلام کرد بازشماری بیست و هفت ولایت پایان یافته است، می گوید که این بازشماری را روز شنبه پایان یافته است.

حبیب الرحمان ننگ، رییس دبیر خانه کمیسیون انتخابات، گفت: «ما از لحاظ تخنیکی دیروز نه پریروز تمام فورم های را که از بیست و هفت  ولایت رسیده بودند بازشماری پایان یافت دیروز و امروز روی گزارش تخنیکی کار می کنیم و کوشش داریم که به زودی تکمیل شود و به اعضای رهبری بفرستیم.»

در همین حال شماری از ناظرانی که در کمیسیون از روند بازشماری آرا نظارت می کنند کمیسیون را به ندادن اطلاعات درست به مردم متهم می سازند.

یوسف رشید، رییس فیفا، گفت: «تشویش ما این است که به هر اندازه که این روند دوامدار می شود به همان اندازه شکل گرفتن فاجعه و یک بحران بعید به نظر نمی رسد.»

ناصر ناصری زاده، ناظر بنیاد انتخابات شفاف، گفت: «گزارش هنگامی مبنای و اساس حقوقی و تخنیکی میداشته باشد که از منظر نظارت شفافیت کامل داشته باشد که ما تا کنون نمی دانیم که کمیسیون چی کرده و چه خواهد کرد.»

انتخابات ریاست جمهوری به روز ششم ماه میزان برگذار شد اما با گذشت دو ماه نتایج اسن انتخابات روشن نیست. آرای این انتخابات بیش تر یک میلیون و هشت صد هزار گفته شده است، اما شماری از دسته های انتخاباتی در حدود سه صد هزار این آرا را تقلبی می دانند و مانع بازشماری آرا در هفت ولایت شده اند.

گزارش نتایج آرای بازشماری‌شده هنوز به کمیسیون فرستاده نشده است

رییس دبیرخانه کمیسیون انتخابات می‌گوید که این گزارش به زودی به اعضای این کمیسیون فرستاده خواهد شد.

تصویر بندانگشتی

کمیسیون مستقل انتخابات می گوید با ان که قرار بود دبیرخانۀ این نهاد گزارش نتایج بازشماری آرای بیست و هفت ولایت را روز یک شنبه به اعضای رهبری بدهد اما این کار انجام نشده است.

ریس دبیر خانه کمیسیون می گوید که به زودی یک گزارش فنی را به اعضای رهبری می فرستد اما دبیر خانه این کمیسیون به ناظران و رسانه ها اجازه نمی دهد تا چی گونه گی روند گرد آوری نتایج آرای بازشماری را ببینند.

معاون کمیسیون انتخابات روز یک شنبه اعلام کرد که دبیرخانۀ کمیسیون انتخابات گزارش کلی نتایج بازشماری آرای بیست و هفت ولایت را تا شام همین روز به رهبری کمیسیون می فرستند اما اکنون اعضای این کمیسیون می گویند که دبیر خانۀ این نهاد تا کنون این گزارش را نفرستاده است. 

امروز دوشنبه نیز با وجود تلاش ها رسانه ها نتوانستند جزییات لازم را ازاعضای کمیسیون درباره آن چه که دراین نهاد می گذرد به دست بیاورند.

رییس دبیرخانه کمیسیون خلاف گفته های رییس کمیسیون انتخابات که به روز پنج شنبه اعلام کرد بازشماری بیست و هفت ولایت پایان یافته است، می گوید که این بازشماری را روز شنبه پایان یافته است.

حبیب الرحمان ننگ، رییس دبیر خانه کمیسیون انتخابات، گفت: «ما از لحاظ تخنیکی دیروز نه پریروز تمام فورم های را که از بیست و هفت  ولایت رسیده بودند بازشماری پایان یافت دیروز و امروز روی گزارش تخنیکی کار می کنیم و کوشش داریم که به زودی تکمیل شود و به اعضای رهبری بفرستیم.»

در همین حال شماری از ناظرانی که در کمیسیون از روند بازشماری آرا نظارت می کنند کمیسیون را به ندادن اطلاعات درست به مردم متهم می سازند.

یوسف رشید، رییس فیفا، گفت: «تشویش ما این است که به هر اندازه که این روند دوامدار می شود به همان اندازه شکل گرفتن فاجعه و یک بحران بعید به نظر نمی رسد.»

ناصر ناصری زاده، ناظر بنیاد انتخابات شفاف، گفت: «گزارش هنگامی مبنای و اساس حقوقی و تخنیکی میداشته باشد که از منظر نظارت شفافیت کامل داشته باشد که ما تا کنون نمی دانیم که کمیسیون چی کرده و چه خواهد کرد.»

انتخابات ریاست جمهوری به روز ششم ماه میزان برگذار شد اما با گذشت دو ماه نتایج اسن انتخابات روشن نیست. آرای این انتخابات بیش تر یک میلیون و هشت صد هزار گفته شده است، اما شماری از دسته های انتخاباتی در حدود سه صد هزار این آرا را تقلبی می دانند و مانع بازشماری آرا در هفت ولایت شده اند.

هم‌رسانی کنید