تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
انتخابات ۹۸

یوناما: از هیچ‌ تلاشی برای برگزاری انتخابات دریغ نشود

هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یوناما روز دوشنبه (۲۵ سنبله) خبرنامۀ از نهادهای انتخاباتی و امنیتی خواسته‌است که برای دفاع از حق قانونی شهروندان افغانستان برای رأی دهی، از هیچ گونه تلاشی دریغ نشود.

یوناما از کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی می‌خواهد تا تلاش‌هایش با جامعه مدنی، کاندیدان و تمام کسانی که برای برگزاری انتخابات شفاف و با اعتبار کار می‌کنند، پیش از آغاز رأی دهی برای اینکه تمام شهروندان افغان رأی دهند، افزایش دهند.

تدامیچی یاماموتو، نمایندۀ ویژۀ دبیرکُل ملل متحد برای افغانستان در این خرنامه گفت: «یک پیام قوی از نماینده‌گان نشست شورای امنیت ملل متحد دربارۀ افغانستان در هفتۀ گذشته این بود که جامعۀ بین‌المللی از انتخابات ریاست‌جمهوری که به تاریخ ۲۸ سپتمبر برگزار می‌شود، کاملأ حمایت می‌کنند.»

در خبرنامه آمده‌است که نامزدان، نهادهای جامعه مدنی، رسانه‌ها، علمای دینی و دیگران در این بخش نقش مهمی دارند و برای بسیچ ساختن رأی دهنده‌گان، تلاش کنند.

آقای یاماموتو در این باره گفت: «انتخابات معتبر در قلب هر دموکراسی نهفته است و حق رأی‌دهی از بسیاری جهت نمادی از پیشرفت دموکراسی است که در ۱۸ سال گذشته در افغانستان رخ داده‌است.»

خبرنامه می‌افزاید که یوناما متعهد است که مسؤولیتش را برای حمایت از کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی در برگزاری انتخاباتی معتبر، شفاف و همه شمول به رهبری و مالکیت افغان‌ها، انجام دهد.

در خبرنامه تأکید شده‌است که انتظار می‌رود که همه نامزدان و رأی دهندگان سهم خویش را در حفظ شفافیت انتخابات و خودداری از شمولیت در هر گونه بی‌نظمی‌های انتخاباتی، ادا کنند.

انتخابات ۹۸

یوناما: از هیچ‌ تلاشی برای برگزاری انتخابات دریغ نشود

یوناما می‌گوید که اعتبار هر انتخابات مسؤولیت کارکنان این روند است و تنها وظیفۀ کمیسیون‌های انتخاباتی نیست.

تصویر بندانگشتی

هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یوناما روز دوشنبه (۲۵ سنبله) خبرنامۀ از نهادهای انتخاباتی و امنیتی خواسته‌است که برای دفاع از حق قانونی شهروندان افغانستان برای رأی دهی، از هیچ گونه تلاشی دریغ نشود.

یوناما از کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی می‌خواهد تا تلاش‌هایش با جامعه مدنی، کاندیدان و تمام کسانی که برای برگزاری انتخابات شفاف و با اعتبار کار می‌کنند، پیش از آغاز رأی دهی برای اینکه تمام شهروندان افغان رأی دهند، افزایش دهند.

تدامیچی یاماموتو، نمایندۀ ویژۀ دبیرکُل ملل متحد برای افغانستان در این خرنامه گفت: «یک پیام قوی از نماینده‌گان نشست شورای امنیت ملل متحد دربارۀ افغانستان در هفتۀ گذشته این بود که جامعۀ بین‌المللی از انتخابات ریاست‌جمهوری که به تاریخ ۲۸ سپتمبر برگزار می‌شود، کاملأ حمایت می‌کنند.»

در خبرنامه آمده‌است که نامزدان، نهادهای جامعه مدنی، رسانه‌ها، علمای دینی و دیگران در این بخش نقش مهمی دارند و برای بسیچ ساختن رأی دهنده‌گان، تلاش کنند.

آقای یاماموتو در این باره گفت: «انتخابات معتبر در قلب هر دموکراسی نهفته است و حق رأی‌دهی از بسیاری جهت نمادی از پیشرفت دموکراسی است که در ۱۸ سال گذشته در افغانستان رخ داده‌است.»

خبرنامه می‌افزاید که یوناما متعهد است که مسؤولیتش را برای حمایت از کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی در برگزاری انتخاباتی معتبر، شفاف و همه شمول به رهبری و مالکیت افغان‌ها، انجام دهد.

در خبرنامه تأکید شده‌است که انتظار می‌رود که همه نامزدان و رأی دهندگان سهم خویش را در حفظ شفافیت انتخابات و خودداری از شمولیت در هر گونه بی‌نظمی‌های انتخاباتی، ادا کنند.

هم‌رسانی کنید