تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

​​​​​​​عبدالله عبدالله می‌گوید که تیم‌اش برنده انتخابات است

عبدالله عبدالله نامزد انتخابات ریاست جمهوری پس از چاشت امروز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که بررسی‌های دسته انتخاباتی وی نشان می‌دهند که تیم اش در انتخابات برنده است و نیازی به رفتن به دور دوم انتخابات نیست.  

او گفت که حکومت آینده از سوی دسته انتخاباتی اش تشکیل خواهد شد. 

آقای عبدالله تاکید کرد که تقلب‌هایی در این انتخابات انجام شده اند اما کمیسیون مستقل انتخابات باید آرای تقلبی را از آرای اصلی جدا سازد.

او از اشتراک مردم در انتخابات سپاسگزاری کرد و گفت که مردم با وجود تهدیدهای امنیتی در این روند اشتراک مکردند. 

آقای عبدالله گفت: «رأی ما در این انتخابات بلند است. نتایج را البته کمیسیون های انتخابات اعلام می کنند.. اما ما با رأی بلند آمدیم.»

او افزود: «در وضعیت موجود انتخابات به دور دوم نمی رود و تیم ثبات و همگرایی حکومت آینده را تشکیل می دهد.»

در همین حال، حبیب الرحمن ننگ، رییس دبیرخانه کمسیون مستقل انتخابات در یک نشست خبری در کابل گفت که هیچ نامزد حق ندارد که پیش از وقت پیروزی خود را در انتخابات اعلام کند.

 

​​​​​​​عبدالله عبدالله می‌گوید که تیم‌اش برنده انتخابات است

آقای عبدالله می‌گوید که کمیسیون مستقل انتخابات باید آرای تقلبی را از آرای اصلی جدا سازد.

Thumbnail

عبدالله عبدالله نامزد انتخابات ریاست جمهوری پس از چاشت امروز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که بررسی‌های دسته انتخاباتی وی نشان می‌دهند که تیم اش در انتخابات برنده است و نیازی به رفتن به دور دوم انتخابات نیست.  

او گفت که حکومت آینده از سوی دسته انتخاباتی اش تشکیل خواهد شد. 

آقای عبدالله تاکید کرد که تقلب‌هایی در این انتخابات انجام شده اند اما کمیسیون مستقل انتخابات باید آرای تقلبی را از آرای اصلی جدا سازد.

او از اشتراک مردم در انتخابات سپاسگزاری کرد و گفت که مردم با وجود تهدیدهای امنیتی در این روند اشتراک مکردند. 

آقای عبدالله گفت: «رأی ما در این انتخابات بلند است. نتایج را البته کمیسیون های انتخابات اعلام می کنند.. اما ما با رأی بلند آمدیم.»

او افزود: «در وضعیت موجود انتخابات به دور دوم نمی رود و تیم ثبات و همگرایی حکومت آینده را تشکیل می دهد.»

در همین حال، حبیب الرحمن ننگ، رییس دبیرخانه کمسیون مستقل انتخابات در یک نشست خبری در کابل گفت که هیچ نامزد حق ندارد که پیش از وقت پیروزی خود را در انتخابات اعلام کند.

 

هم‌رسانی کنید