تازه‌ترین خبرها
گوناگون

انتخابات: بررسی مسایل بودجه انتخابات ریاست‌جمهوری

در این برنامه، گرداننده یاسر ابرار در مورد انتقادها از پرداخت نشدن بودجه انتخابات و عدم هماهنگی میان وزارت مالیه و کمیسیون انتخابات وهمچنان چی‌گونه‌گی استفاده از دستگاه‌های بایمتریویک در انتخابات و آماده‌گی کمیسیون برای کارگیری از این دستگاه‌ها جهت اطمینان از شفافیت در انتخابات ریاست جمهوری با مهمان برنامه بحث کرده‌است.

مهمانان برنامه:

عبدالله احمدزی- رییس بنیاد آسیا در افغانستان
محمد ناطقی - عضو رهبری احزاب و جریان های سیاسی
اختیار الدین ولی - سرپرست معینیت مالی وزارت مالیه
احمد جاوید رسولی-  رییس عمومی اداره ملی احصائیه و معلومات
حبیب الرحمان ننگ-  رییس دبیر خانه کمیسیون انتخابات 

گوناگون

انتخابات: بررسی مسایل بودجه انتخابات ریاست‌جمهوری

در این برنامه، گرداننده یاسر ابرار در مورد انتقادها از پرداخت نشدن بودجه انتخابات و عدم هماهنگی میان وزارت مالیه و کمیسیون انتخابات وهمچنان چی‌گونه‌گی استفاده از دستگاه‌های بایمتریویک در انتخابات و آماده‌گی کمیسیون برای کارگیری از این دستگاه‌ها جهت اطمینان از شفافیت در انتخابات ریاست جمهوری با مهمان برنامه بحث کرده‌است.

مهمانان برنامه:

عبدالله احمدزی- رییس بنیاد آسیا در افغانستان
محمد ناطقی - عضو رهبری احزاب و جریان های سیاسی
اختیار الدین ولی - سرپرست معینیت مالی وزارت مالیه
احمد جاوید رسولی-  رییس عمومی اداره ملی احصائیه و معلومات
حبیب الرحمان ننگ-  رییس دبیر خانه کمیسیون انتخابات 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews