تازه‌ترین خبرها
انتخابات

انتخابات ۹۷: آغاز کارزار مبارزات انتخاباتی

بخش اول گرداننده کریم امینی روی مسایل انتخاباتی با احمد ضیا مسعود، بحث کرده است.

بخش دوم برنامه:

دیدبان شفافیت انتخابات یا فیفا می‌گوید که برخی از نامزدان انتخابات پارلمانی پیش از آغاز کارزار مبارزات انتخاباتی بیشتر از چهل هزار دالر را در مبارزات شان به مصرف رسانیده اند، اما کمیسیون مستقل انتخابات با رد این ادعا می‌گوید که اگر نامزدان انتخابات مجلس از این قانون سر باز زنند به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد.

این در حالی است که بر بنیاد قانون انتخابات نامزدان انتخابات مجلس نباید بیشتر از دو میلیون و سه صد هزار افغانی مصرف کنند.   

دراین برنامه گرداننده صدف امیری با مهمانان بحث کرده است.      

مهمانان برنامه:

رفیع رفیق صدیقی، رییس کمیته رسانه‌های کمیسیون مستقل انتخابات
شیرباز کمین زاده، رییس اتاق صنایع ومعادن افغانستان

انتخابات

انتخابات ۹۷: آغاز کارزار مبارزات انتخاباتی

بخش اول گرداننده کریم امینی روی مسایل انتخاباتی با احمد ضیا مسعود، بحث کرده است.

بخش دوم برنامه:

دیدبان شفافیت انتخابات یا فیفا می‌گوید که برخی از نامزدان انتخابات پارلمانی پیش از آغاز کارزار مبارزات انتخاباتی بیشتر از چهل هزار دالر را در مبارزات شان به مصرف رسانیده اند، اما کمیسیون مستقل انتخابات با رد این ادعا می‌گوید که اگر نامزدان انتخابات مجلس از این قانون سر باز زنند به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد.

این در حالی است که بر بنیاد قانون انتخابات نامزدان انتخابات مجلس نباید بیشتر از دو میلیون و سه صد هزار افغانی مصرف کنند.   

دراین برنامه گرداننده صدف امیری با مهمانان بحث کرده است.      

مهمانان برنامه:

رفیع رفیق صدیقی، رییس کمیته رسانه‌های کمیسیون مستقل انتخابات
شیرباز کمین زاده، رییس اتاق صنایع ومعادن افغانستان

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews