تازه‌ترین خبرها
انتخابات

انتخابات ۹۸: آغاز انتقال برگه‌های نتایج بازشماری آرا از ولایت

کمیسیون مستقل انتخابات روند انتقال برگه‌های نتایج بازشماری آرا را از ولایت‌ها به مرکز، آغاز کرده‌است.

یک عضو این کمیسیون می‎گوید که از میان ۱۵ولایتی که روند بازشماری آرا در آنها پایان یافته‎است، برگه‌های نتایج شش ولایت به دفتر مرکزی این کمیسیون، رسیده‎اند و روند گرد آوری و درج آنها در مرکز اطلاعات کمیسیون مستقل انتخابات، آغاز شده‌است.

دراین بخش برنامه گرداننده کریم امینی گفتگوی را در این باره، آغاز کرده‌است.

مهمانان:

داوود سلطان‌زوی، عضو رهبری دستۀ انتخاباتی دولت ساز

نور رحمان اخلاقی، عضو رهبری دستۀ انتخاباتی ثبات و همگرایی

انتخابات

انتخابات ۹۸: آغاز انتقال برگه‌های نتایج بازشماری آرا از ولایت

کمیسیون مستقل انتخابات روند انتقال برگه‌های نتایج بازشماری آرا را از ولایت‌ها به مرکز، آغاز کرده‌است.

یک عضو این کمیسیون می‎گوید که از میان ۱۵ولایتی که روند بازشماری آرا در آنها پایان یافته‎است، برگه‌های نتایج شش ولایت به دفتر مرکزی این کمیسیون، رسیده‎اند و روند گرد آوری و درج آنها در مرکز اطلاعات کمیسیون مستقل انتخابات، آغاز شده‌است.

دراین بخش برنامه گرداننده کریم امینی گفتگوی را در این باره، آغاز کرده‌است.

مهمانان:

داوود سلطان‌زوی، عضو رهبری دستۀ انتخاباتی دولت ساز

نور رحمان اخلاقی، عضو رهبری دستۀ انتخاباتی ثبات و همگرایی

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews