تازه‌ترین خبرها
انتخابات

انتخابات ۹۸: ادامۀ ابهام در اعلام نتایج نخستین انتخابات

در حالی که دستۀ انتخاباتی "ثبات و همگرایی" به رهبری عبدالله عبدالله می‌گوید که بی بازشماری آرای بیست‌وهفت ولایت در حضور ناظران دسته‌های انتخاباتی، نتایج انتخابات را نمی پذیرند اما کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که پس از پایان بازشماری هفت ولایت نتایج انتخابات را اعلام خواهد کرد.

کمیسسیون مستقل انتخابات می‌گوید که تا چهار روز آینده تمامی کارهای فنی نتایج بازشماری آرای هفت ولایت به پایان خواهد رسید.

در این بخش برنامه گرداننده کریم امینی گفتگویی را دراین باره، انجام داده است.

مهمانان:

خالد سادات، عضو دستۀ انتخاباتی اشرف غنی

امان الدین معنوی، عضو دستۀ انتخاباتی عبدالله عبدالله

شاه زمان فروزان، عضو دستۀ انتخاباتی گلبدین حکمتیار

 

انتخابات

انتخابات ۹۸: ادامۀ ابهام در اعلام نتایج نخستین انتخابات

در حالی که دستۀ انتخاباتی "ثبات و همگرایی" به رهبری عبدالله عبدالله می‌گوید که بی بازشماری آرای بیست‌وهفت ولایت در حضور ناظران دسته‌های انتخاباتی، نتایج انتخابات را نمی پذیرند اما کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که پس از پایان بازشماری هفت ولایت نتایج انتخابات را اعلام خواهد کرد.

کمیسسیون مستقل انتخابات می‌گوید که تا چهار روز آینده تمامی کارهای فنی نتایج بازشماری آرای هفت ولایت به پایان خواهد رسید.

در این بخش برنامه گرداننده کریم امینی گفتگویی را دراین باره، انجام داده است.

مهمانان:

خالد سادات، عضو دستۀ انتخاباتی اشرف غنی

امان الدین معنوی، عضو دستۀ انتخاباتی عبدالله عبدالله

شاه زمان فروزان، عضو دستۀ انتخاباتی گلبدین حکمتیار

 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews