Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
انتخابات

انتخابات ۹۸: افزایش محل‌های رای‌دهی باز شماری به ۳هزار رسید

دبیر و سخنگوی کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید که شمار محل‌های رای‌دهی یی که باید بازشماری شوند، به نزدیک به سه هزار محل افزایش یافته اند و احتمال دارد که پس از ابلاغ فیصله ها در بارۀ بررسی شکایت‌ها در چند ولایت یاقی مانده این شمار نیز بیشتر شود.

این کمیسیون می‌گوید که پس از ابلاغ فیصله‌های کمیسیون‌های ولایتی تا کنون سه صدو هشتاد و یک اعتراض در بارۀ این فیصله‌ها ثبت شده اند و بیشتر این اعتراض‌ها در ولایت‌های لغمان و غور بوده اند.

دراین برنامه گرداننده کریم امینی با مهانان بحث کرده است:

غفوراحمد جاوید، عضو دسته انتخاباتی دولت ساز
یوسف رشید، رییس نهاد فیفا
رحمت‌الله زلاند، عضو دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی

انتخابات

انتخابات ۹۸: افزایش محل‌های رای‌دهی باز شماری به ۳هزار رسید

دبیر و سخنگوی کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید که شمار محل‌های رای‌دهی یی که باید بازشماری شوند، به نزدیک به سه هزار محل افزایش یافته اند و احتمال دارد که پس از ابلاغ فیصله ها در بارۀ بررسی شکایت‌ها در چند ولایت یاقی مانده این شمار نیز بیشتر شود.

این کمیسیون می‌گوید که پس از ابلاغ فیصله‌های کمیسیون‌های ولایتی تا کنون سه صدو هشتاد و یک اعتراض در بارۀ این فیصله‌ها ثبت شده اند و بیشتر این اعتراض‌ها در ولایت‌های لغمان و غور بوده اند.

دراین برنامه گرداننده کریم امینی با مهانان بحث کرده است:

غفوراحمد جاوید، عضو دسته انتخاباتی دولت ساز
یوسف رشید، رییس نهاد فیفا
رحمت‌الله زلاند، عضو دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews