Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
انتخابات

انتخابات ۹۸: باز شماری آرا در ۱۸ولایت

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید که بیش از دو هزار و پنج صد محل رای‌دهی در هژده ولایت کشور به بازشماری خواهند رفت.

دبیر و سخنگوی این کمیسیون می‌گوید که شمار محل‌هایی که در ولایت ننگرهار به بازشماری می‌روند به بیش از یک هزار و شش صد افزایش یافته اند و پس از ننگرهار، کنر و نیمروز بیشترین محل‌هایی رای‌دهی را برای بازشماری دارند.

در این برنامه گرداننده کریم امینی این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است.
 

  • شفیق سیغانی، عضو دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله
  • گل رحمان احمدزی، عضو دسته انتخاباتی محمد اشرف غنی
  • محمد رضا فیاض، معاون سخنگوی کمیسیون شکایات
انتخابات

انتخابات ۹۸: باز شماری آرا در ۱۸ولایت

کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید که بیش از دو هزار و پنج صد محل رای‌دهی در هژده ولایت کشور به بازشماری خواهند رفت.

دبیر و سخنگوی این کمیسیون می‌گوید که شمار محل‌هایی که در ولایت ننگرهار به بازشماری می‌روند به بیش از یک هزار و شش صد افزایش یافته اند و پس از ننگرهار، کنر و نیمروز بیشترین محل‌هایی رای‌دهی را برای بازشماری دارند.

در این برنامه گرداننده کریم امینی این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است.
 

  • شفیق سیغانی، عضو دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله
  • گل رحمان احمدزی، عضو دسته انتخاباتی محمد اشرف غنی
  • محمد رضا فیاض، معاون سخنگوی کمیسیون شکایات

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews