تازه‌ترین خبرها
انتخابات

انتخابات ۹۸: خواست‌ها برای جداسازی آرای تقلبی پیش از بازشماری آرا

در همین حال، دستۀ انتخاباتی «ثبات و هم‌گرایی» به رهبری عبدالله عبدالله، هشدار می‌دهد که چهارگونه آرای تقلبی‌یی که در حدود سه‌صدهزار رأی می‌شوند، برای این دسته انتخاباتی پذیرفتنی نخواهند بود.

این دستۀ انتخابات، تأکید دارد که پیش از بیرون شدن این آرا از نتایج انتخابات، روند بازشماری آرا نباید آغاز شود.

در این بخش برنامه گرداننده یاسر ابرار گفتگویی را در این باره، انجام داده‌است.

مهمانان:

حفیظ الرحمان نقی، معاون دستۀ انتخاباتی صلح و عدالت اسلامی

اجمل هودمند، عضو دسته انتخاباتی دولت ساز
پاینده‌محمد حکمت، عضو دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی

 

انتخابات

انتخابات ۹۸: خواست‌ها برای جداسازی آرای تقلبی پیش از بازشماری آرا

در همین حال، دستۀ انتخاباتی «ثبات و هم‌گرایی» به رهبری عبدالله عبدالله، هشدار می‌دهد که چهارگونه آرای تقلبی‌یی که در حدود سه‌صدهزار رأی می‌شوند، برای این دسته انتخاباتی پذیرفتنی نخواهند بود.

این دستۀ انتخابات، تأکید دارد که پیش از بیرون شدن این آرا از نتایج انتخابات، روند بازشماری آرا نباید آغاز شود.

در این بخش برنامه گرداننده یاسر ابرار گفتگویی را در این باره، انجام داده‌است.

مهمانان:

حفیظ الرحمان نقی، معاون دستۀ انتخاباتی صلح و عدالت اسلامی

اجمل هودمند، عضو دسته انتخاباتی دولت ساز
پاینده‌محمد حکمت، عضو دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی

 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews