تازه‌ترین خبرها
انتخابات

انتخابات ۹۸: کندکاری در انتقال اطلاعات دستگاه‌های بایومتریک

در حالی که اطلاعات دستگاه‌های شناخت بایومتریک باید یک روز پس از انتخابات از تمامی دستگاه‌ها به بانک اطلاعات مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات انتقال میافت، اما اکنون که یازده روز از برگذاری انتخابات می‌گذرد این اطلاعات به گونه کامل به این بانک انتقال نیافته است.

در این بخش برنامه گرداننده کریم امینی گفتگویی را دراین باره انجام داده‌است.

مهمانان:

حفیظ الرحمان نقی، معاون دوم دسته انتخاباتی گلبدین حکمتیار

نور رحمان اخلاقی، مسؤول فنی دستۀ انتخاباتی عبدالله عبدالله

اجمل هودمن، مسؤول فنی دسته انتخاباتی اشرف غنی

انتخابات

انتخابات ۹۸: کندکاری در انتقال اطلاعات دستگاه‌های بایومتریک

در حالی که اطلاعات دستگاه‌های شناخت بایومتریک باید یک روز پس از انتخابات از تمامی دستگاه‌ها به بانک اطلاعات مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات انتقال میافت، اما اکنون که یازده روز از برگذاری انتخابات می‌گذرد این اطلاعات به گونه کامل به این بانک انتقال نیافته است.

در این بخش برنامه گرداننده کریم امینی گفتگویی را دراین باره انجام داده‌است.

مهمانان:

حفیظ الرحمان نقی، معاون دوم دسته انتخاباتی گلبدین حکمتیار

نور رحمان اخلاقی، مسؤول فنی دستۀ انتخاباتی عبدالله عبدالله

اجمل هودمن، مسؤول فنی دسته انتخاباتی اشرف غنی

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews