Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
انتخابات

انتخابات ۹۸: ۶۵ درصد شکایت‌های ثبت شده مستند استند

در حالی که شماری از دسته‌های انتخاباتی در کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی ۱۶۵۰۰ شکایت را ثبت کرده اند، اما یک عضو این کمیسیون در حدود ۳۵  در صد این شکایت‌ها را مستند نمی داند و میگوید که بررسی و تحلیل شکایت های انتخاباتی در پنج ولایت پایان یافته اند.

در این برنامه یاسر ابرار این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است.

•    شفیق الله سیغانی، عضو دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله 

•    ضیاء ورسجی، عضو دسته انتخاباتی محمد اشرف غنی 

•    حفیظ الرحمن نقی، معاون دوم دسته انتخاباتی گلبدین حکمتیار

انتخابات

انتخابات ۹۸: ۶۵ درصد شکایت‌های ثبت شده مستند استند

در حالی که شماری از دسته‌های انتخاباتی در کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی ۱۶۵۰۰ شکایت را ثبت کرده اند، اما یک عضو این کمیسیون در حدود ۳۵  در صد این شکایت‌ها را مستند نمی داند و میگوید که بررسی و تحلیل شکایت های انتخاباتی در پنج ولایت پایان یافته اند.

در این برنامه یاسر ابرار این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است.

•    شفیق الله سیغانی، عضو دسته انتخاباتی عبدالله عبدالله 

•    ضیاء ورسجی، عضو دسته انتخاباتی محمد اشرف غنی 

•    حفیظ الرحمن نقی، معاون دوم دسته انتخاباتی گلبدین حکمتیار

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews