تازه‌ترین خبرها
فراخبر

فراخبر: عالمان دین ادامه جنگ را نامشروع می خوانند

همزمان با افزایش خشونت‌ها در کشور، در حدود دوهزارعالم دین امروز در یک گردهمایی در کابل، ادامۀ جنگ را در کشور نامشروع خواندند.

این عالمان دین، از طرف‌های درگیر خواستند که بیشتر از این مردم را به خاک و خون نکشانند.

در این برنامه گرداننده کریم امینی این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است.

•    حبیب الله حسام، رییس شورای علمای افغانستان

•    مولوی سروری دولت شاوال، عضو نهضت علمای افغانستان

فراخبر

فراخبر: عالمان دین ادامه جنگ را نامشروع می خوانند

همزمان با افزایش خشونت‌ها در کشور، در حدود دوهزارعالم دین امروز در یک گردهمایی در کابل، ادامۀ جنگ را در کشور نامشروع خواندند.

این عالمان دین، از طرف‌های درگیر خواستند که بیشتر از این مردم را به خاک و خون نکشانند.

در این برنامه گرداننده کریم امینی این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است.

•    حبیب الله حسام، رییس شورای علمای افغانستان

•    مولوی سروری دولت شاوال، عضو نهضت علمای افغانستان

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews