تازه‌ترین خبرها
فراخبر

فراخبر: افزایش رویدادهای مثبت ویروس کرونا

وزارت صحت‌عامه می‌گوید که یک‌صد ‌هزار و ۸۳۹ تن از شهروندان کشور به‌ویژه کارمندان صحی و نیروهای امنیتی واکسین بیماری کووید ۱۹را دریافت کرده‌اند.

نزدیک به ۷۰هزار کارمند صحی، بیش از ۱۸هزار آموزگار، نزدیک به چهارهزار بزرگسال، بیش از یک و نیم هزار کارمند دولت و نزدیک به دوهزار کارمند رسانه‌یی از کسانی استند که واکسین کرونا را تاکنون دریافت کرده‌اند.

در این برنامه، گرداننده کریم امینی این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است

میرلیث مصطفی، مسوول بخش مبارزه با کرونا در وزارت صحت افغانستان

باز محمد شیرزاد، مشاور پیشین وزارت صحت

فراخبر

فراخبر: افزایش رویدادهای مثبت ویروس کرونا

وزارت صحت‌عامه می‌گوید که یک‌صد ‌هزار و ۸۳۹ تن از شهروندان کشور به‌ویژه کارمندان صحی و نیروهای امنیتی واکسین بیماری کووید ۱۹را دریافت کرده‌اند.

نزدیک به ۷۰هزار کارمند صحی، بیش از ۱۸هزار آموزگار، نزدیک به چهارهزار بزرگسال، بیش از یک و نیم هزار کارمند دولت و نزدیک به دوهزار کارمند رسانه‌یی از کسانی استند که واکسین کرونا را تاکنون دریافت کرده‌اند.

در این برنامه، گرداننده کریم امینی این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است

میرلیث مصطفی، مسوول بخش مبارزه با کرونا در وزارت صحت افغانستان

باز محمد شیرزاد، مشاور پیشین وزارت صحت

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews