تازه‌ترین خبرها
فراخبر

فراخبر: نگرانی‌ها از گسترش ویروس کرونا در روزهای عید

وزارت صحت عامه از احتمال افزایش رویدادهای مثبت کرونا در روزهای عید نگران است.

وزارت صحت عامه می‌گوید که در یک هفته اخیر آمار رویدادهای مثبت کرونا به علت شرکت مردم در تجمعات بلند رفته است.

وزارت صحت عامه از مردم میخواهد که  با رفتن به تجمعات روزهای عید را به فاجعه مبدل نسازند.

درهمین حال وزارت ارشاد حج و اوقاف می‌گوید که نماز عید باید در فضای باز و با درنظر داشت توصیه‌های بهداشتی و فاصله اجتماعی برگزار شود.

در این برنامه، گرداننده یاسر ابرار این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است

داکتر عثمان طاهری، معاون سخنگوی وزارت صحت عامه

داکتر باز محمد شیرزاد، مشاور پیشین وزارت صحت عامه

فراخبر

فراخبر: نگرانی‌ها از گسترش ویروس کرونا در روزهای عید

وزارت صحت عامه از احتمال افزایش رویدادهای مثبت کرونا در روزهای عید نگران است.

وزارت صحت عامه می‌گوید که در یک هفته اخیر آمار رویدادهای مثبت کرونا به علت شرکت مردم در تجمعات بلند رفته است.

وزارت صحت عامه از مردم میخواهد که  با رفتن به تجمعات روزهای عید را به فاجعه مبدل نسازند.

درهمین حال وزارت ارشاد حج و اوقاف می‌گوید که نماز عید باید در فضای باز و با درنظر داشت توصیه‌های بهداشتی و فاصله اجتماعی برگزار شود.

در این برنامه، گرداننده یاسر ابرار این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است

داکتر عثمان طاهری، معاون سخنگوی وزارت صحت عامه

داکتر باز محمد شیرزاد، مشاور پیشین وزارت صحت عامه

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews