Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
فراخبر

فراخبر - تأکید اتحادیه اروپا بر جلوگیری از فروپاشی نظام اقتصادی

اتحادیه اروپا در سیزده‌همین نشست آسیا و اروپا می‌گوید هر چند آنان طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد، اما باید از فروپاشی اقتصادی و اجتماعی در افغانستان جلو گیری شود.
در این برنامه گرداننده بهرام امان در این باره با این مهمانان بحث کرده است:

-    سیر قریشی، آگاه امور اقتصادی
-    نور محمد متوکل، عضو امارت اسلامی

فراخبر

فراخبر - تأکید اتحادیه اروپا بر جلوگیری از فروپاشی نظام اقتصادی

اتحادیه اروپا در سیزده‌همین نشست آسیا و اروپا می‌گوید هر چند آنان طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد، اما باید از فروپاشی اقتصادی و اجتماعی در افغانستان جلو گیری شود.
در این برنامه گرداننده بهرام امان در این باره با این مهمانان بحث کرده است:

-    سیر قریشی، آگاه امور اقتصادی
-    نور محمد متوکل، عضو امارت اسلامی

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews