Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
فراخبر

فراخبر - نه ماه حکومت سرپرست؛ چالش‌ها و فرصت‌ها

امارت اسلامی در نه ماه حکمروایی در کشور، چه دست آوردهای داشت، چه تصامیم در این مدت گرفته شد، چقدر این تصامیم و احکام به نفع و زیان امارت اسلامی تمام شد. فیصله‌های صادر شده روی روابط امارت اسلامی با جهان آیا تاثیرات‌ی داشته است؟ انتظارات جهان از امارت اسلامی در این نُه ماه چه بوده است؟ و نیاز بود چه نباید های مد نظر گرفته می‌شدند.

در این برنامه صبغت سپهر این موضوع را با این مهمان بحث کرده است:

  • دوکتور ملک ستیز، پژوهشگر
فراخبر

فراخبر - نه ماه حکومت سرپرست؛ چالش‌ها و فرصت‌ها

امارت اسلامی در نه ماه حکمروایی در کشور، چه دست آوردهای داشت، چه تصامیم در این مدت گرفته شد، چقدر این تصامیم و احکام به نفع و زیان امارت اسلامی تمام شد. فیصله‌های صادر شده روی روابط امارت اسلامی با جهان آیا تاثیرات‌ی داشته است؟ انتظارات جهان از امارت اسلامی در این نُه ماه چه بوده است؟ و نیاز بود چه نباید های مد نظر گرفته می‌شدند.

در این برنامه صبغت سپهر این موضوع را با این مهمان بحث کرده است:

  • دوکتور ملک ستیز، پژوهشگر

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews