Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
فراخبر

فراخبر - آخرین روز نشست عالمان دین در کابل

نشست سه روزه عالمان دین در کابل با صدور یک قطع‌نامه یازده ماده‌‌یی پایان یافت.

گرداننده، صبغت سپهر درباره همین موضوع با مهمانان بحث کرده است:

محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی امارت اسلامی در دوحه

عمر صمد، سفیر پیشین افغانستان در فرانسه

فراخبر

فراخبر - آخرین روز نشست عالمان دین در کابل

نشست سه روزه عالمان دین در کابل با صدور یک قطع‌نامه یازده ماده‌‌یی پایان یافت.

گرداننده، صبغت سپهر درباره همین موضوع با مهمانان بحث کرده است:

محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی امارت اسلامی در دوحه

عمر صمد، سفیر پیشین افغانستان در فرانسه

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews