Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
فراخبر

فراخبر- دیدگاه‌های شهروندان درباره قطعنامه نشست عالمان دین

پس از اعلام قطع نامه نشست عالمان دین، شماری از شهروندان کشور میگویند که در این قطع نامه به خواست های مهم مردم پرداخته نشده اند.
به باور آنان نتیجه این نشست بیش‌تر به سود امارت اسلامی بوده است تا به سود مردم.
گرداننده، صبغت سپهر درباره همین مهمانان:

  • شهاب لیوال، آگاه سیاسی
  • سید عظیم فقیری، استاد دانشگاه
فراخبر

فراخبر- دیدگاه‌های شهروندان درباره قطعنامه نشست عالمان دین

پس از اعلام قطع نامه نشست عالمان دین، شماری از شهروندان کشور میگویند که در این قطع نامه به خواست های مهم مردم پرداخته نشده اند.
به باور آنان نتیجه این نشست بیش‌تر به سود امارت اسلامی بوده است تا به سود مردم.
گرداننده، صبغت سپهر درباره همین مهمانان:

  • شهاب لیوال، آگاه سیاسی
  • سید عظیم فقیری، استاد دانشگاه

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews