Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
فراخبر

فراخبر - برگزاری نشست مسکو تا شش روز آینده‌

وزارت خارجه روسیه می‌گوید که نشست مشورتی "فارمت مسکو" تا کمتر از یک هفته دیگر بی حضور نماینده امارت اسلامی برگزار خواهد شد.

شمس امانی این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

  • سید عظیم فقیری، آگاه روابط بین‌الملل
  • محمد داوود قیومی، پژوهشگر 

تهیه کننده: بینارای سروری

فراخبر

فراخبر - برگزاری نشست مسکو تا شش روز آینده‌

وزارت خارجه روسیه می‌گوید که نشست مشورتی "فارمت مسکو" تا کمتر از یک هفته دیگر بی حضور نماینده امارت اسلامی برگزار خواهد شد.

شمس امانی این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

  • سید عظیم فقیری، آگاه روابط بین‌الملل
  • محمد داوود قیومی، پژوهشگر 

تهیه کننده: بینارای سروری

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews