Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
فراخبر

فراخبر – تاکید جهان بر نقش کامل و برابر زنان در افغانستان

نزده نهاد بین‌المللی پیش از آغاز نشست ویژه "زنان، صلح و امنیت" خواستار مشارکت کامل، برابر و معنادار زنان در افغانستان شده‌اند.

صبغت سپهر این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

سلیم پیگیر، رییس حزب متعهد فکری افغانستان 
ثریا پیکان، مدافع حقوق زنان

تهیه کننده: بینارای سروری

فراخبر

فراخبر – تاکید جهان بر نقش کامل و برابر زنان در افغانستان

نزده نهاد بین‌المللی پیش از آغاز نشست ویژه "زنان، صلح و امنیت" خواستار مشارکت کامل، برابر و معنادار زنان در افغانستان شده‌اند.

صبغت سپهر این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

سلیم پیگیر، رییس حزب متعهد فکری افغانستان 
ثریا پیکان، مدافع حقوق زنان

تهیه کننده: بینارای سروری

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews