Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
فراخبر

فراخبر - متقی: کشورها به این نتیجه رسیدند که افغانستان برای آنان تهدید نیست

امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه در گفت‌وگوی ویژه به طلوع‌نیوز گفته است که کشورهای منطقه به این نتیجه رسیده‌اند که افغانستان دیگر برای آنان تهدید نیست.

شمس امانی این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

محمد ناصر شفیق، استاد دانش‌گاه

احمد سعیدی، آگاه روابط بین‌الملل

تهیه کننده: بینارای سروری

فراخبر

فراخبر - متقی: کشورها به این نتیجه رسیدند که افغانستان برای آنان تهدید نیست

امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه در گفت‌وگوی ویژه به طلوع‌نیوز گفته است که کشورهای منطقه به این نتیجه رسیده‌اند که افغانستان دیگر برای آنان تهدید نیست.

شمس امانی این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

محمد ناصر شفیق، استاد دانش‌گاه

احمد سعیدی، آگاه روابط بین‌الملل

تهیه کننده: بینارای سروری

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews