Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
فراخبر

فراخبر - آیا تعیین نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان حتمی‌ست؟

در حالی‌که کابل به شدت با تعیین نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان مخالف است و آن‌را دخالت در امور داخلی افغانستان و خلاف منشور سازمان ملل می‌داند؛ اما سخن‌گوی این سازمان گفته که کار روی تعیین نماینده ویژه جریان دارد و به‌زودی اطلاعات تازه در این باره به نشر خواهد رسید.

شمس امانی این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

سیدعبدالمقدم امین آگاه مسایل سیاسی

شریف غالب مشاور پیشین پالیسی در وزارت امور خارجه

تهیه کننده: بینارای سروری

فراخبر

فراخبر - آیا تعیین نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان حتمی‌ست؟

در حالی‌که کابل به شدت با تعیین نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان مخالف است و آن‌را دخالت در امور داخلی افغانستان و خلاف منشور سازمان ملل می‌داند؛ اما سخن‌گوی این سازمان گفته که کار روی تعیین نماینده ویژه جریان دارد و به‌زودی اطلاعات تازه در این باره به نشر خواهد رسید.

شمس امانی این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

سیدعبدالمقدم امین آگاه مسایل سیاسی

شریف غالب مشاور پیشین پالیسی در وزارت امور خارجه

تهیه کننده: بینارای سروری

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews