Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
فراخبر

فراخبر - تاخیر در تعیین نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان

امارت اسلامی علت تاخیر در تعیین نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان را موضع‌گیری حکومت سرپرست در برابر این تصمیم عنوان می‌کند.

رازق یار این موضوع را با رمضان بشردوست عضو پیشین مجلس نمایندگان و استاد دانش‌گاه بحث کرده است.

تهیه کننده: سلیمان آرین 

فراخبر

فراخبر - تاخیر در تعیین نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان

امارت اسلامی علت تاخیر در تعیین نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان را موضع‌گیری حکومت سرپرست در برابر این تصمیم عنوان می‌کند.

رازق یار این موضوع را با رمضان بشردوست عضو پیشین مجلس نمایندگان و استاد دانش‌گاه بحث کرده است.

تهیه کننده: سلیمان آرین 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews