تازه‌ترین خبرها
فراخبر

فراخبر: ادامۀ دیدار خلیل‌زاد با رهبران افغان در کابل

در سه روز گذشته، از حدود چهار دیدار رییس‌جمهورغنی با زلمی خلیل‌زاد، نمایندۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان گزارش شده‌است. منابع معتبر از این دیدارها، به طلوع‌نیوز، از وجود اختلاف‌ها میان این دوطرف سخن می‌زنند.این منابع، می‌گویند که زلمی خلیل‌زاد به رییس‌جمهورغنی گفته‌است که برای آغاز مذاکرات حکومت با طالبان، تا بیست وسوم ماه سپتمبر یک هیئت با صلاحیت مذاکره‌کننده را نهایی سازد - هیئتی که رییس‌جمهور غنی نتواند تصمیم‌هایش را رد کند.

در این برنامه، گرداننده کریم امینی این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

نظرمحمد مطمین آگاه سیاسی

عبدالقیوم سجادی عضو مجلس نماینده‌گان

 

فراخبر

فراخبر: ادامۀ دیدار خلیل‌زاد با رهبران افغان در کابل

در سه روز گذشته، از حدود چهار دیدار رییس‌جمهورغنی با زلمی خلیل‌زاد، نمایندۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان گزارش شده‌است. منابع معتبر از این دیدارها، به طلوع‌نیوز، از وجود اختلاف‌ها میان این دوطرف سخن می‌زنند.این منابع، می‌گویند که زلمی خلیل‌زاد به رییس‌جمهورغنی گفته‌است که برای آغاز مذاکرات حکومت با طالبان، تا بیست وسوم ماه سپتمبر یک هیئت با صلاحیت مذاکره‌کننده را نهایی سازد - هیئتی که رییس‌جمهور غنی نتواند تصمیم‌هایش را رد کند.

در این برنامه، گرداننده کریم امینی این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

نظرمحمد مطمین آگاه سیاسی

عبدالقیوم سجادی عضو مجلس نماینده‌گان

 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews