تازه‌ترین خبرها
فراخبر

فراخبر: بررسی لویه جرگه مشورتی صلح

شورای عالی صلح می‌گوید که تمامی آماده‌گی‌ها برای برگزاری لویه جرگه مشورتی گرفته شده اند و قرار است که در این جرگه ۲۵۰۰ تن از سراسر کشور شرکت کنند.

رییس دبیر خانه شورای عالی صلح می گوید که در باره چگونگی دعوت رسمی از طالبان در این جرگه نیز رای زنی ها ادامه دارند.

آقای داوودزی که به تازه گی از ایران برگشته است، می گوید که برخی از همسایه گان از روشن نبودن جزئیات گفت وگوهای امریکا با طالبان پرسش هایی دارند.

در این برنامه، گرداننده وحید احمدی این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

امیر محمد آخندزاده والی پیشین نیمروز

اجمل بلوچ زاده فعال سیاسی

 

 

 

فراخبر

فراخبر: بررسی لویه جرگه مشورتی صلح

شورای عالی صلح می‌گوید که تمامی آماده‌گی‌ها برای برگزاری لویه جرگه مشورتی گرفته شده اند و قرار است که در این جرگه ۲۵۰۰ تن از سراسر کشور شرکت کنند.

رییس دبیر خانه شورای عالی صلح می گوید که در باره چگونگی دعوت رسمی از طالبان در این جرگه نیز رای زنی ها ادامه دارند.

آقای داوودزی که به تازه گی از ایران برگشته است، می گوید که برخی از همسایه گان از روشن نبودن جزئیات گفت وگوهای امریکا با طالبان پرسش هایی دارند.

در این برنامه، گرداننده وحید احمدی این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

امیر محمد آخندزاده والی پیشین نیمروز

اجمل بلوچ زاده فعال سیاسی

 

 

 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews