Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
فراخبر

فراخبر: بررسی گفت‌وگوهای صلح میان امریکا و طالبان در امارات

منابع نزدیک به طالبان تأیید می‌کنند که یک هیئت جامع از اعضای شورای رهبری طالبان امروز برای دومین‌روز در شهر ابوظبی با نماینده‌گان امریکا، پاکستان، عربستان سعودی و امارات متحده عرب سرگرم گفت‌وگو هستند.

یکی از تفاوت‌های این نشست این است که این بار جدا از نماینده‌گان طالبان در قطر، اعضای شورای رهبری این گروه نیز وارد چانه‌زنی‌ها شده‌اند.

در این برنامه، گراننده مسعود ملک این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

هیلی ارشاد - عضو مجلس نماینده گان

فرامرز تمنا - استاد دانشگاه

فراخبر

فراخبر: بررسی گفت‌وگوهای صلح میان امریکا و طالبان در امارات

منابع نزدیک به طالبان تأیید می‌کنند که یک هیئت جامع از اعضای شورای رهبری طالبان امروز برای دومین‌روز در شهر ابوظبی با نماینده‌گان امریکا، پاکستان، عربستان سعودی و امارات متحده عرب سرگرم گفت‌وگو هستند.

یکی از تفاوت‌های این نشست این است که این بار جدا از نماینده‌گان طالبان در قطر، اعضای شورای رهبری این گروه نیز وارد چانه‌زنی‌ها شده‌اند.

در این برنامه، گراننده مسعود ملک این موضوع را با این مهمانان بحث کرده است:

هیلی ارشاد - عضو مجلس نماینده گان

فرامرز تمنا - استاد دانشگاه

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews