تازه‌ترین خبرها
فراخبر

فراخبر: رهایی دو آموزگار دانشگاه امریکایی افغانستان از سوی طالبان

پس از رهایی سه عضو شبکۀ حقانی از زندان بگرام، طالبان نیز دو آموزگار غربی را از بند این گروه رها کردند.

منابع به طلوع‌نیوز می‌گویند که انس حقانی، حافظ رشید و مالی خان، اعضای برجستۀ شبکۀ حقانی دیروز از زندان بگرام به قطر برده شدند، اما تاکنون به دفتر سیاسی طالبان، تحویل داده نشده‌اند.

در این بخش برنامه گرداننده یاسر ابرار گفتگویی را در این باره، انجام داده‎است.

مهمانان:

تمیم عاصی، رییس انستیتیوت مطالعات جنگ و صلح

عمر صمد، پژوهشگر و سفیر پیشین افغانستان در کانادا و فرانسه

فراخبر

فراخبر: رهایی دو آموزگار دانشگاه امریکایی افغانستان از سوی طالبان

پس از رهایی سه عضو شبکۀ حقانی از زندان بگرام، طالبان نیز دو آموزگار غربی را از بند این گروه رها کردند.

منابع به طلوع‌نیوز می‌گویند که انس حقانی، حافظ رشید و مالی خان، اعضای برجستۀ شبکۀ حقانی دیروز از زندان بگرام به قطر برده شدند، اما تاکنون به دفتر سیاسی طالبان، تحویل داده نشده‌اند.

در این بخش برنامه گرداننده یاسر ابرار گفتگویی را در این باره، انجام داده‎است.

مهمانان:

تمیم عاصی، رییس انستیتیوت مطالعات جنگ و صلح

عمر صمد، پژوهشگر و سفیر پیشین افغانستان در کانادا و فرانسه

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews