تازه‌ترین خبرها
فراخبر

فراخبر: نشر هشتمین فهرست بدهکاران از سوی شرکت برشنا

شرکت برشنا با نشر هشمتین فهرست بدهکاران این شرکت میگوید که اگر این افراد تا هفت روز دیگر حاضربه پرداخت بدهی هایشان نشوند، این فهرست را به نهاد های عدلی وقضایی میفرستند.

درتازه ترین فهرست بیست وهشت نفری بدهکاران صرفیه برق ظاهر قدیر نماینده پیشین مردم در مجلس با بدهی یی بیش از سی و پنج میلیون افغانی از بزرگترین بدهکار شرکت برشنا  است.

در این برنامه گرداننده وحید احمدی این موضوع را با این مهنانان بحث کرده است.

•    غلام حسین ناصری، عضو مجلس نماینده گان

•    امان الله غالب، رییس شرکت برشنا 

فراخبر

فراخبر: نشر هشتمین فهرست بدهکاران از سوی شرکت برشنا

شرکت برشنا با نشر هشمتین فهرست بدهکاران این شرکت میگوید که اگر این افراد تا هفت روز دیگر حاضربه پرداخت بدهی هایشان نشوند، این فهرست را به نهاد های عدلی وقضایی میفرستند.

درتازه ترین فهرست بیست وهشت نفری بدهکاران صرفیه برق ظاهر قدیر نماینده پیشین مردم در مجلس با بدهی یی بیش از سی و پنج میلیون افغانی از بزرگترین بدهکار شرکت برشنا  است.

در این برنامه گرداننده وحید احمدی این موضوع را با این مهنانان بحث کرده است.

•    غلام حسین ناصری، عضو مجلس نماینده گان

•    امان الله غالب، رییس شرکت برشنا 

هم‌رسانی کنید

ما را در فیسبوک دریابید

@Tolonews

طلوع‌نیوز در توییتر

@Tolonews